Grönplan för Södertälje tätort

Grönplanen är till hands när vi ska planera stadens grönområden. Den beskriver grönområdena och visar på möjligheter att utveckla dem.

Välskötta och välbelägna parker och naturområden gör en stad attraktiv och bidrar till människors välbefinnande. För att på bästa sätt ta tillvara och utveckla stadens gröna områden krävs en god planering. Grönplanen, som är ett instrument för detta, beskriver Södertälje tätorts grönområden och visar på möjligheter att utveckla dem.

Planen antogs 2010 och har sedan dess använts i detaljplanering och som underlag till andra strategiska dokument. Här beskrivs stadens olika parker och vilka kvaliteter som finns. Planen hanterar både ekologiska och sociala värden. Om ekologin beskrivs exempelvis hur grönstrukturen hänger ihop och vilka länkar som är viktiga för ekosystemet. För de sociala värdena har olika möjligheter till aktiviteter kartlagts, exempelvis var det finns pulkabackar och badplatser. Informationen kan användas för att veta var man ska bevara, förstärka eller komplettera med olika aktiviteter och grönytor.

En ny grönstrategi håller på och tas fram och är just nu (dec 2020) under arbete.