Områden

Här hittar du information om vad som är på gång i de olika områdena i Södertälje. Till exempel upprustning av parker, detaljplaner och nya gång- och cykelvägar.