Inspiration

Här samlar vi material som är inspirerande och kunskapshöjande. Klicka i de kategorier som du är mest intresserad av så får du en lista anpassad till dig. Har du material som borde vara med? Maila det till odling@sodertalje.se.

Arbetar du som politiker eller tjänsteperson finns en kategori särskilt för dig. Detsamma gäller för er som arbetar inom skola, förskola eller vård- och omsorgsboende som vill odla på er arbetsplats.

Odla ihop - Stockholm

Odla ihop är en permakulturträdgård mitt i en av Stockholms mest besökta parker.  Läs mer >


Små gröna blad - inomhusodling ur ett hållbarhetsperspektiv

Rapport om hållbarhetsaspekten av att odla skott, svamp och blad inomhus. Läs mer >


Stadsbruk

En guide för kommersiell odling i staden Läs mer >


Stinsträdgården i Järna

Ledig odlingsplats i park i Järna Läs mer >