Koloniförening och odlingslott

Kolonistuga

Södertälje kommun har inga egna lotter som man kan arrendera, det är koloniträdgårdsföreningarna som upplåter lotter till sina medlemmar. Föreningarna har dels kolonilotter med stugor och dels odlingslotter.

Stugorna ägs av stuginnehavaren som är medlem i föreningen. Stugorna säljs på en öppen marknad, ibland med hjälp av fastighetsmäklare. Den som köper en kolonistuga måste bli godkänd som medlem i koloniträdgårdsföreningen.

För att få bygga om eller bygga till sin stuga måste man få detta godkänt av föreningen. Det kan också krävas att man måste ha bygglov.

Kiholms koloniförening

Solängens koloniförening

Torsjödals

Odlingslotter

Södertälje kommun har inga egna lotter som man kan arrendera, det är koloniträdgårdsföreningarna som upplåter lotter till sina medlemmar. Föreningarna har dels kolonilotter med stugor och dels odlingslotter.

Odlingslotten har ingen stuga utan endast ett redskapsskjul eller liknande är tillåtet. De föreningar som har odlingslotter har ett eget kösystem. Ta kontakt med styrelsen för den förening du är intresserad av för att ställa dig i kö till en odlingslott.

Bränninge

Eklundsfältet

Måsnaren

Kiholms koloniförening

Torsjödals