Centrumutveckling

Södertälje kommun arbetar aktivt med att utveckla både Järna och Södertälje centrum tillsammans med flera olika aktörer för att uppnå bästa resultat.

 

Stadsutveckling av Södertälje City

Puls dygnet runt, händelserika evenemang och fritt WiFi i stadskärnan. Vi utvecklar Södertälje City ständigt och har som mål att bli årets stadskärna 2023. Som företagare kan du vara med och påverka!

Södertälje Citys stadskärna ska vara i toppklass. En självklar mötesplats med mångfald och puls hela dygnet. Det är vår tydliga riktning framåt.

För att nå dit är våra företag otroligt viktiga. Handeln och besöksnäringen lockar till aktivitet både dag och kväll. Evenemang är en lockande kraft som tydligt signalerar ett pulserande city. Därför ser vi det som naturligt att Södertäljes företag och Södertälje kommun samordnar evenemang som ger en levande stadskärna.

Just nu fokuserar vi på att öka tillgängligheten i stadskärnan. Bra kommunikationer och infrastruktur för laddning av elfordon och p-platser är viktig i det arbetet. Vi vill att alla företag ska växa hållbart och därför behöver vår infrastruktur stärkas.

Vi ser gärna att du som företagare är delaktig i hur vi ska arbeta framåt för ett ännu attraktivare Södertälje City. Det finns långsiktiga planer för framtidens stadskärna och vi bjuder in alla företagare att vara med och påverka.

Vill du engagera dig? Besök https://sodertaljecity.se/foretag/medlemskap/.

 

Stadsutveckling av Järna Centrum

-Förra året påbörjade vi arbetet med att skapa en bättre samverkan för ett levande Järna centrum. Ambitionen är att i framtiden etablera en samverkansplattform med berörda aktörer i Järna centrum – näringsidkare, fastighetsägare, ideell sektor och Södertälje kommun. 

Arbetet påbörjades med trygghetsvandringar utomhus, där syftet var att skapa en gemensam lägesbild och ta fram en åtgärdsplan med tydligt ansvar för genomförande och uppföljning av respektive åtgärd. Många deltog på dessa trygghetsvandringar och tillsammans med ansvariga aktörer har en stor del av de identifierade bristerna blivit åtgärdade.

Samhällsbyggnadskontoret kommer att genomföra förändringar på Storgatan i Järna centrum under perioden första juni till sista september i år; detta blir en testperiod. Gångtrafikanter och cyklister ska ges mer plats och den stora mängd trafik som passerar genom centrum varje dag ska minska. Därför blir Storgatan lite krokigare för bilister genom fler möbleringar och planteringar.

Kommunens mål är att skapa tryggare trafikmiljö för gående och prioritera gående och cyklister. Trots att Storgatan idag är ett gångfartsområde, där bilister, cyklister och gångtrafikanter vistas på samma villkor, kan platsen upplevas otrygg för just gångtrafikanter och cyklister när så mycket trafik passerar. Kommunens mål är att skapa ett ”grönt och skönt” Järna med fler platser där människor vill vistas och njuta av.