Gemensamt arbete kring marknadsföring

Södertälje har otroligt mycket att erbjuda sina besökare, både besökare som kommer utifrån och södertäljebor. Vi behöver jobba tillsammans för att lyfta Södertälje!

Under besöksnäringsträffarna förra året (2021) växte ett intresse fram hos flera aktörer att ta en mer aktiv roll i att tillsammans jobba för att marknadsföra och lyfta Södertäljes utbud av besöksupplevelser.

I mitten av mars var det äntligen dags att ses för att börja jobbet. Knappt 30 aktörer var på plats för att hitta gemensam väg framåt där vi alla går åt samma håll.
Under förmiddagen var energin och engagemanget påtagligt och efter att alla först fått en gemensam kunskapsgrund att stå på gällande kommunikation och marknadsföring samlades aktörerna kring ett antal effekter som gruppen vill uppnå med det gemensamma arbetet. 

"Man kunde nästan ta på energin i rummet, så roligt att se alla så engagerade!" säger Linda Färggren, projektledare på Näringslivsavdelningen. 

 

Utgångspunkt för workshopen

Utgångspunkten för workshopen var frågeställningen "Det här anser jag är det gemensamma målet för oss som jobbar med besöksnäring i Södertälje."

Deltagarna arbetade både enskilt och i grupp kring den frågeställningen.

Under arbetet kokades ca 80 olika förslag ner till fyra mål som gruppen samlades kring och som valdes till de mest prioriterade.

  • Södertälje är ett starkt varumärke och en attraktiv och positiv kommun som alla är stolta över.
  • Fler nya besökare till Södertälje
  • Fler återvändande besökare till Södertälje
  • Ökat samarbete mellan besöksnäringen i Södertälje

 

 

Nästa steg i arbetet

En ny workshop är planerad till mitten av april där arbetet blir ännu mer konkret med utgångspunkt från målsättningarna och vad vi behöver göra för att uppnå dem. 

 

Vill du veta mer om arbetet, hör gärna av dig så berättar vi mer!

naringsliv@sodertalje.se