Samverkansplattform för besöksnäringen

Samverkansplattform

Näringslivsavdelningen har tillsammans med besöksnäringen tagit fram en digital samverkansplattform med syfte att hjälpa aktörer att tillsammans skapa en mer attraktiv besöksdestination.

Plattformen är en samlingsplats för kunskap, samverkan och inspiration

Den digitala samverkansplattformen är till för aktörer inom Södertäljes besöksnäring och har som syfte att skapa en skapa en mer attraktiv besöksdestination i samverkan med varandra. Genom att bl.a. tydliggöra och förenkla kontaktvägar och samarbeten och tillgängliggöra en plats där information och omvärldsbevakning kan delas snabbt mellan aktörer. 

Tillsammans gör aktörerna plattformen levande och när den används på rätt sätt kommer det att skapa nya möjligheter till samverkan och samarbeten på olika sätt. Och utveckla Södertälje som en besöksstad och locka fler besökare.

Ledord i arbetet har varit tillsammans, affärsutveckling och samarbeten!

Arbetet är pågeånde och det händer mycket. Vill du vara en del av utvecklingen av Södertäljes besöksnäring eller veta mer om vad som händer så hör av dig till destination@sodertalje.se berättar vi mer!

Klicka här för att logga in i samverkansplattformen.