Landsbygdsutveckling

Södertälje har en landsbygd som kännetecknas av ett rikt föreningsliv, mångfald, driftiga företagare spännande kulturmiljöer och rekreationsområden.

Landsbygdsutveckling i Södertälje

Södertälje kommun arbetar målmedvetet mot en hållbar utveckling inom många områden. Samverkan mellan kommunen, näringsliv och det civila samhället är en förutsättning i det arbetet och här spelar landsbygden en viktig roll.

 

Aktuellt under 2017 är frågan om bredbandsutbyggnaden, nya turistprogrammet för Södertälje kommun, att stödja nya nätverk och arrangera frukostmöten i kommundelarna.