Landsbygdsutveckling

Södertälje har en landsbygd som kännetecknas av ett rikt föreningsliv, mångfald, driftiga företagare spännande kulturmiljöer och rekreationsområden.

Landsbygdsutveckling i Södertälje

Södertälje kommun arbetar målmedvetet mot en hållbar utveckling inom många områden. Samverkan mellan kommunen, näringsliv och det civila samhället är en förutsättning i det arbetet och här spelar landsbygden en viktig roll.

Vi på näringslivsenheten är ofta ute på företagsbesök på bl.a. landsbygden. Vill du att vi hälsar på hos dig? Maila till naringsliv@sodertalje.se.