Platsvarumärket Södertälje

Platsvarumärket Södertälje ägs gemensamt av de som bor och verkar i Södertälje med omnejd.

Tillsammans äger och bygger vi platsvarumärket Södertälje. Platsvarumärket Södertälje ägs gemensamt av de som bor och verkar i Södertälje med omnejd. Därför behöver vi på näringslivsavdelningen ständigt ha dialog med delägarna.

 

Varumärkesplattformen

Varumärkesplattformen är vår gemensamma led­stjärna när vi utvecklar och pratar om Södertälje.

Här är de tre hörnstenar som utgör grunden för vår varumärkesplattform. Lägg dem på minnet och känn dig fri att tillämpa innehållet i din vardag!

1. Position

Där världarna möts

Positionen handlar om vad andra ska tänka och känna när de kommer i kontakt med Södertälje. Den särskiljer oss från andra och är den röda tråden i allt vi kommunicerar. Den är också vår ledstjärna när vi utvecklar platsen. Det är dock ingen slogan utan ett  huvudbudskap som kan sägas på många olika sätt.

2 .Profilbärare

Industri i framkant • Innovation • Mångkultur

De tre profilbärarna beskriver vad vi lyfter fram när vi berättar om Södertälje på en övergripande nivå. Dessa tillgångar representerar det som är unikt för oss och som efter­frågas av våra målgrupper och framför allt är det kombinationen av de tre som gör oss unika.

3. Personlighet

Färgstark • Nyfiken • Urban • Ansvarstagande

Precis som människor har platser också personlighet. Personlighets­orden ska genomsyra hur vi kommunicerar och är också vägledande för hur vi beskriver Södertälje.

 

Vill du veta mer om platsvarumärket, kontakta gärna Näringslivsavdelningen!