Södertäljes näringsliv

Mångfaldens Södertälje I Södertälje finns goda möjligheter till att etablera, driva och utveckla företag. Det har lockat många företagare inom olika branscher till vår kommun.

 

Sedan över 100 år tillbaka har världsledande företag som Scania och AstraZeneca valt Södertälje som sin knutpunkt. Varje år startas flera små och medelstora företag inom branscher som bygg, detaljhandel och olika företagstjänster.

I Södertälje möts såväl industri som landsbygd. Såväl industriell tillverkning som livsmedelsproduktion. Den levande stadskärnan är en utmärkt plats för företagande inom handel och service. Vår rika landsbygd har en lång tradition för ekologisk odling. Alla branscher bidrar till Södertäljes mångfald och stärker förhållandet mellan stad och land.

I vår kommun samlas människor från olika kulturer och bakgrunder. Människor som vill bidra till Sveriges tillväxt och som vill få utlopp för sin kreativitet. Företagsamheten, idéerna och den internationella prägeln ligger till grund för mångfaldens Södertälje. Tillsammans skapar företagen nya upplevelser av Södertälje, som i sin tur gör kommunen mer attraktiv. Tack för att du som företagare bidrar till ett attraktivare och mer mångsidigt Södertälje.

Visste du att?

  • Södertäljes näringsliv står för 6 procent av Sveriges totala export.
  • Cirka 90 procent av företagen i Södertälje har mindre än 10 anställda.
  • Södertälje har närmare 7500 företag varav cirka 4400 är aktiebolag.
  • Sett till antalet anställda verkar 59 procent inom den tillverkande sektorn, 25 procent inom ortstjänster och 16 procent inom företagstjänster.