Södertäljes näringsliv

Södertälje är och har länge varit en mötesplats för olika kulturer, erfarenheter, kompetenser och idéer. Det ger goda förutsättningar för ett unikt och bra företagarklimat. Vi är Stockholms läns tredje största arbetsmarknad med över 47 000 arbetstillfällen och har idag ett starkt näringsliv.

Få platser ligger så bra till som Södertälje, med mindre än en halvtimmes resa från Stockholm. Två Europavägar möts här. Här går Stambanan, Mälarbanan och östra stambanan. Från Södertälje når du tre flygplatser på mindre än en timme: Arlanda, Skavsta och Bromma. Hamnen, som ständigt växer, ligger mitt emellan Mälaren och Östersjön. Härifrån fraktar fartyg varor till och från hela världen. Det gör Södertälje till en viktig knutpunkt och ett logistiskt centrum – infrastrukturen är viktig för företagen som redan finns här och för de som vill etablera sig här. Det unika läget har förvandlat Södertälje från industristad till en attraktiv bas för företag i många olika branscher.

Södertälje står inför en spännande utveckling, både som kommun och som del av en expansiv storstadsregion. Framtidens Södertälje erbjuder fina möjligheter för etableringar, investeringar, studier, besök och boende. 

Södertälje i siffror

  • Stockholms läns tredje största arbetsmarknad 
  • Södertäljes har över 47 000 arbetstillfällen
  • Omkring 7500 företag finns registrerade i Södertälje
  • 630 nya företag startades i Södertälje 2016
  • Nyföretagandet har ökat med nästan 35 % från 2015
  • 2,3 miljoner människor når Södertälje på mindre än en timme
  • Mer än 20 661 människor arbetspendlar in till Södertälje varje dag

Näringslivsstrategin

Näringslivsstrategin Utvecklingskraft i Södertälje är framtagen av Södertälje kommun i samverkan med näringslivet. Strategin syftar till att tydliggöra kommunens vägval för att stödja en utveckling av näringslivet och innehåller ett övergripande mål ”Utvecklingskraft i Södertälje”, ett antal mätbara underliggande mål och fem strategiska fokusområden.

Handlingsplan Södertälje

Näringslivsstrategin utgör grunden för den konkreta handlingsplan med tids- och ansvarssatta aktiviteter som också tagits fram. Aktiviteterna ska medverka till uppfyllande av målen och baseras på valda fokusområden. Såväl mål som aktivitetsplan ska följas upp, utvärderas och revideras årligen. Handlingsplanen beskriver tillvägagångssätt, insatsområden och huvudaktiviteter för att uppnå de mål, och för att konkretisera de strategiska fokusområden, som anges i näringslivsstrategin.