Företagslots - service för företagare

Har du ett myndighetsärende eller en fråga, ta kontakt med Södertälje kommuns företagslots! Företagslotsen är en kostnadsfri service som gör det enkelt för dig som företagare i dina kontakter med kommunen.

Till Företagslotsen kan du ställa frågor om regler och tillstånd, få tips och råd om vad man kan och inte kan göra i sin verksamhet.

Vi finns till för dig som företagare, en väg in och ökad samordning för effektivare handläggning och bättre service. 

En lotsfunktion är inte en person, utan en funktion som består av flera personer som samordnar ditt ärende. 

Få svar direkt eller träffa rätt personer under ett och samma möte

Det här kan du få hjälp med:

•    kontakt med kommunens olika myndigheter (bygglov, markupplåtelse, miljöskydd, livsmedel, serveringstillstånd, brandskydd) 
•    frågor om regler och tillstånd 
•    tips om lediga lokaler 
•    mark- och utbyggnadsfrågor 
•    kompetensförsörjning 
•    tips och stöd 
•    hitta samarbetspartners och nätverk. 

Välkommen att kontakta Företagslotsen: kontaktcenter@sodertalje.se .