AGRI URBAN

AGRI-URBAN är ett 2-årigt aktion-planning nätverk inom EU-programmet URBACT III som startades i juni 2016 och kommer att pågå till och med juni 2018. Tillsammans med 11 partners från 10 europeiska länder, jobbar Södertälje kommun aktivt med att öka sysselsättning inom de gröna näringarna, framförallt genom innovativa kommunala initiativ som möjliggör nya initiativ inom lokal odling.

Södertälje har några av de bästa odlingsjordarna i Stockholm län. Vi har en lång tradition av ekologisk odling i kommunen och vi har närhet till Sveriges största livmedelsmarknad, d.v.s. Stockholm. Mer odling i kommunen, både yrkesmässig och fritidsodling kan skapa en attraktivare stad och kommun. Det ger en grönare stad, fler ställen att köpa närodlade grönsaker på, och möjlighet för familjer att producera själva.

Det övergripande syftet med projektet AGRI-URBAN är att öka sysselsättningen inom de gröna näringarna. Södertälje medverkar som partner i AGRI-URBAN vilket ger oss möjlighet att få se många intressanta metoder och exempel från andra kommuner i Europa, samt ger vissa resurser för att ta fram en handlingsplan för att skapa sysselsättning inom de gröna näringarna genom innovativa kommunala grepp. Projektet är ett samarbete mellan flera kommunala aktörer – Destination Södertälje, Kommunstyrelsens kontor och Samhällsbyggnadskontoret eftersom det är en så pass komplex och utmanande fråga där expertis från olika håll behövs.

Under projektperioden kommer det att skivas en handlingsplan som ska vara en vägvisare för hur arbetet kommer att fortskrida efter att projektperioden avslutats.

Är du intresserad av att odla i staden, som yrkesodlare eller fritidsodling, så är detta projekt något för dig. Det kommer att bildas en lokal grupp för projektet där lokala aktörer och intressenter kan delta. Hör av dig till projektkoordinatorn, Jordan Lane på jordan.lane@sodertalje.se.