Besöksnäringsträffar

Besöksnäringsträffar

Vi bjuder in till 3 digitala Besöksnäringsträffar per år och utöver det så har vi även Tematräffar för att tillsammans med lokala företagare, föreningar och ideella verksamheter ta nya kliv för att locka besökare till Södertälje.

Syftet med dessa träffar kan sammanfattas med fyra ord, Samverkan-Kunskap-Inspiration-Framtid.

Under våren har ett antal träffar hållits för aktörer som lockar eller vill locka besökare till Södertälje. Under träffarna har ett återkommande tema funnits, samverkan. Genom dialog har behovet av att ha en digital plattform för att förenkla för aktörer att hitta varandra, att snabbt och enkelt kunna dela information mellan varandra och veta vad som är på gång vuxit fram.

”Det är otroligt roligt att känna engagemanget för samverkan som verkligen känts trots att träffarna varit digitala!” säger Linda Färggren, projektledare Södertälje kommun.

Planen är att forumet för samverkan ska vara knuten till den nya besökswebben som väntas lanseras innan midsommar och nu ser Näringslivsavdelningen över vilka tekniska möjligheter som finns.

”Vi vill hitta en bra och smidig lösning som verkligen är till gagn för besöksnäringens behov” fortsätter Linda Färggren.

Har du frågor om arbetet med att ta fram den digitala samverkansplattformen eller vill vara med på en träff?

Hör av dig till Linda Färggren, epost: linda.farggren@sodertalje.se