Frukostklubben

Frukostklubben är en mötesplats för information, inspiration, dialog och debatt kring Södertälje som företagarkommun.

Frukostklubben

Näringslivsavdelningen, Södertälje kommun arrangerar Frukostklubben 4-6 gånger per år. Syftet med Frukostklubben är att erbjuda en mötesplats för företagare för information, dialog och inspiration. Inbjudan kommer per mail inför varje tillfälle till företagare i vår utskickslista. Om du inte får inbjudan kan du maila oss på naringsliv@sodertalje.se.