Frukostklubben

Två personer konverserar medan de står upp och äter frukost

Frukostklubben är en mötesplats för information, inspiration, dialog och debatt kring Södertälje som företagarkommun.

Frukostklubben

Näringslivsavdelningen, Södertälje kommun arrangerar Frukostklubben 4-6 gånger per år. Syftet med Frukostklubben är att erbjuda en mötesplats för företagare för information, dialog och inspiration. Inbjudan kommer per mail inför varje tillfälle till företagare i vår utskickslista. Om du inte får inbjudan kan du maila oss på naringsliv@sodertalje.se.