Frukostklubben

Frukostklubben är en kostnadsfri mötesplats för information, inspiration, dialog och debatt kring Södertälje som företagarkommun.

Frukostklubben

Destination Södertälje arragerar Frukostklubben sex gånger per år tillsammans med Södertälje kommun, Stockholms handelskammare och Företagarna Södertälje/Nykvarn. Syftet med Frukostklubben är att erbjuda mötesplats för företagare för information och inspiration. Vi har planerat preliminära datum för 2018 redan nu och som vanligt kommer inbjudan per mail inför varje tillfälle. Om du inte får inbjudan kan du maila oss, naringsliv@sodertalje.se, om att du vill bli inlagd på vår utskickslista. 

Preliminära datum 2018

26 januari
12 april
22 maj (Näringslivsforum)
6 september
9 november (Södertälje Företagardag)
6 december