Möten på landsbygden

Är du företagare på landsbygden är du välkommen att delta på våra frukostmöten som vi anordnar tillsammans med företag i området. Är du intresserad av en specifik företagarfråga kan du kontakta oss så ordnar vi ett informationsmöte.

I kommundelarna är Destination Södertälje med och arrangerar frukostmöten med specifika teman och bjuder in kommunala eller externa föreläsare som kommer och berättar mer om utvalda teman, t.ex. bredbandsutvecklingen eller satsningen på turismnäringen. 

Inbjudan till kommande frukostmöten skickas ut till samtliga företagare i kommundelen som mötet hålls i. Får du inte inbjudan men vill bli inbjuden? Maila till naringsliv@sodertalje.se så får du inbjudan till din e-post.