Näringslivsforum Södertälje

Näringslivsforum Södertälje är ett forum för företagare, politiker och tjänstemän där näringslivsfrågor och Södertäljes företagsklimat diskuteras.

Syftet med Näringslivsforum Södertälje är att hitta en gemensam agenda framåt och skapa en dialog mellan företagare, politiker och tjänstemän gällande företagsklimat och det lokala näringslivets utmaningar och behov. 

Näringslivsforum Södertälje är ett samarbete mellan Södertälje kommun, Stockholms Handelskammare, Företagarna Södertälje/Nykvarn samt Svenskt Näringsliv.