Näringslivsforum Södertälje

Näringslivsforum Södertälje är ett forum för företagare, politiker och tjänstemän där näringslivsfrågor och Södertäljes företagsklimat diskuteras.

Syftet med Näringslivsforum Södertälje är att hitta en gemensam agenda framåt och skapa en dialog mellan företagare, politiker och tjänstemän gällande företagsklimat och det lokala näringslivets utmaningar och behov. 

Den 1 juni  i år hålls det första Näringslivsforum i Södertälje stadshus och där kommer frågor som vad är företagsklimat och hur kommunen jobbar med det att tas upp. Resultaten av mätningarna Nöjd Kund Index, NKI, och Svenskt Näringslivs mätning kommer att presenteras samt Södertälje kommuns Näringslivsstrategi. 

Näringslivsforum Södertälje är ett samarbete mellan Södertälje kommun, Stockholms Handelskammare, Företagarna Södertälje/Nykvarn samt Svenskt Näringsliv.

 

Läs inbjudan här.