Nätverk i Södertälje

Två kollegor på en arbetsplats ler in i kameran

I Södertälje finns många nätverk och organisationer som kan vara bra för dig som driver eller vill starta företag. Här nedan ser du några av dem.

 

Lokala nätverk i Södertälje

Entreprenörsrådet
Arbetar för samverkan mellan aktörer som stödjer de som vill starta, driva och utveckla idéer och verksamheter.

Kontakt: Katarina Forsgårdh, katarina.forsgardh@sodertalje.se

Näringslivsrådet
Samarbete mellan Södertälje kommun, näringslivsorganisationer och företag. Arbetar övergripande med näringslivsfrågor och hur Södertälje långsiktigt ska utvecklas.

Kontakt: Jonas Karlsson, jonas.karlsson@sodertalje.se 

 

Företagarna i Södertälje och Nykvarn
Verkar för företagares rättigheter och bidrar till ett klimat som gör det lätt och attraktivt att driva företag.

Handelskammaren Södertälje
Driver lokala näringspolitiska frågor i Södertälje. Handelskammaren för näringslivets talan gentemot kommunen genom en regelbunden och aktiv dialog.

Södertälje City
Utvecklar ett levande Södertälje centrum med rik handel. Föreningen har mer än 140 medlemmar från flera olika branscher.

Telje Business Club
En mötesplats för spännande affärsmöjligheter. Som medlem i gruppen får du ständigt nya tips på spännande affärer. Som gäst ges du möjlighet att kortfattat presentera din verksamhet och samtidigt lyssna till andra intressanta affärsupplägg.

Quality Business Network
Quality Business Network är ett affärsnätverk som riktar sig till kvinnor och samverkar via digitala mötesplatser och event. Nätverket finns bland annat i Södertälje och håller luncher på Hotel Quality Park.