Södertälje Företagardag

Syftet med Södertälje Företagardag är att skapa en plattform och arena för möten mellan det lokala näringslivet, kommunen, organisationer och allmänheten med ambition att stärka Södertäljes företagsklimat, varumärke och attraktionskraft.

Södertälje Företagardag anordnas av Näringslivsavdelningen, Södertälje kommun tillsammans med Företagarna Södertälje/Nykvarn.

Syftet med Företagardagen är att skapa en plattform och arena för möten mellan det lokala näringslivet, kommunen, organisationer och allmänheten med ambition att stärka Södertäljes företagsklimat, varumärke och attraktionskraft. Varje år deltar ca 120 utställare och besöks av ca 2000 personer. Södertäljegalan som arrangeras på kvällen efter mässan syftar till att lyfta upp goda exempel bland Södertäljes företag, föreningar och eldsjälar.