Nyheter


Ekerö Rederi ska driva Södertälje gästhamn i sommar

2017-05-22: Idag har Södertälje kommun undertecknat ett avtal med gästhamnens nya hyresgäst Ekerö Rederi. Läs mer >


Södertälje värd för europeisk konferens

2017-05-19: Den 22-24 maj besöker 40 stycken delegater från nio olika länder Södertälje för att delta i en konferens inom EU- projektet URBACT III. Projektet heter AGRI-URBAN och har som målsättning att stärka sysselsättningen inom de gröna näringarna. Läs mer >


Vill du driva Södertälje gästhamn?

2017-04-03: Södertälje kommun söker ny arrendator till den centralt belägna Södertälje gästhamn. Är du intresserad av att arrendera gästhamnen? Läs inbjudan till intresseanmälan nedan. Läs mer >


Kraftig ökning av nystartade företag

2017-03-01: Nyföretagarbarometerns kommunmätning visar att under 2016 startades det 630 nya företag i Södertälje. Det är 149 stycken fler företag än föregående år och en ökning med 31 procent. Läs mer >


Nyetablering i Järna

2017-02-13: Företaget Vida Logistics sysslar med emballage och har bland annat Scania som kunder. Nu etablerar de sig i Södertälje kommun och flyttar in i lokaler i Järna. Läs mer >


Södertälje tillsammans

2017-02-08: Södertälje tillsammans är ett initiativ som det lokala näringslivet står bakom. Syftet med initiativet är att öka näringslivets konkurrenskraft genom att ta till vara på utrikesfödd kompetens och därmed påskynda integrationen i Södertälje. Läs mer >


Frukostklubb - hållbart företagande

2017-02-03: Temat för årets första Frukostklubb är hållbart företagande. Vi får lyssna till inspirerande gäster vars företagsfilosofi präglas av hållbar tillväxt. Morgonen inleds av Södertälje kommuns nya stadsdirektör Rickard Sundbom. Läs mer >


Vinnarna på Södertäljegalan 2016

2016-11-11: Vid den årliga Södertäljegalan som i år hölls den 11 november på Restaurang Snäckviken delades tre utmärkelser ut till företagare i Södertälje. Läs mer >


Minskning av konkurser i Södertälje

2016-09-19: Antalet konkurser fortsätter att minska i Södertälje. Under de första åtta månaderna sjönk konkurserna i Södertälje med 45 procent. Läs mer >


Starkt kliv framåt i nyföretagande

2016-09-15: Den senaste statistiken från bolagsverket visar att Södertälje har fått 417 nya företag under 2016. Samma period förra året hade det startats 276 nya företag i Södertälje. Läs mer >