Nyheter

Aktuell coronainformation till näringslivet i Södertälje

2020-03-19

Coronasmittan innebär en helt ny och utmanande situation som prövar samhälle och näringsliv. Av den anledningen skickar Näringslivsenheten ut ett nyhetsbrev innehållande viktig information från myndigheter som berör näringslivet. Vi rekommenderar att du håller dig uppdaterad genom länkarna nedan.

Enligt Folkhälsomyndigheten är risken för coronasmitta i Sverige mycket hög. Södertälje Kommun har därför gått i högsta beredskapsläge. På sodertlaje.se kan du hitta uppdaterad information om lägesbilden i kommunen.

 

Regeringens krispaket till näringslivet

Regeringen har tidigare föreslagit ett krispaket med omfattande stöd till kommuner, regioner och näringsliv för att mildra samhällseffekterna av coronaviruset. I förslaget ingår att karensavdraget för sjukpenning och sjuklön tillfälligt slopas. Riksbanken har utlovat 500 miljarder för att stötta företagen via bankerna. På driva-eget.se samlas och förklaras regeringen stödpaket och på verksamt.se finns samlad information från myndigheter som berör företagare.

 

Planeringsverktyg till arbetsgivare

Många arbetsgivare påverkas nu av de störningar som coronaviruset medför. Utmaningen är att få verksamheten att förbli långsiktigt fungerande. Det kan handla om allt från att fördela dubbelfunktioner på jobbet, till arbete i hemmet för att säkra friska medarbetare, eller att planera för bortfall i efterfrågan.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har verktyg till privata och offentliga verksamheter för att säkra beredskapen. Här finns tips på planeringsstöd för bortfall av personal, varor och tjänster och stöd för kontinuitetshantering. Tillväxtverket har även samlad information om hur företagare kan hantera utmaningar och förändringar till följd av coronaviruset.


Medarbetare

Folkhälsomyndigheten har löpande information och nya rekommendationer gällande hantering av sjuka medarbetare. Här finns goda hygienråd och information om hur du agerar när medarbetare blir sjuka och hur man kan förhindra smittspridning.

Insjuknar dina medarbetare med coronasymptom ska de inte vara på jobbet utan stanna hemma. Rekommendera dem att gå in på www.1177.se, där finns mycket information. Det går också att ringa 1177 för rådgivning. Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska de stanna hemma under hela sjuktiden, plus två dagar efter tillfrisknandet. Vid allmänna frågor som rör coronaviruset, hänvisa till 113 13.

 

Möten och evenemang

Regeringen har tidigare fattar beslut om förbud för evenemang med över 500 personer. Det gäller exempelvis stora idrottsevenemang, konserter, mässor och konferenser som folk kommer resande till från olika geografiska håll. Arrangören ansvarar för evenemanget, även om det genomförs i kommunens lokaler. Näringslivsenheten har ställt in sina kommande nätverksträffar (frukostklubben och företagarlunch) under april.

 

Bra länkar för dig som företagare

Verksamt.se

Driva-eget.se

Tillväxtverket

Svensk handel

Svenskt Näringsliv

Företagarna

 

Övriga lokala, regionala och nationella länkar om coronaviruset

Sodertalje.se samlad lokal information, beslut och rekommendationer gällande Södertälje
Region Stockholm information om regionens sjukvård

Folkhälsomyndigheten generell information samt bedömningar och rekommendationer

Utrikesdepartementet för reseavrådan m.m.

Krisinformation.se samlad och officiell information om läget från MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Socialstyrelsen ansvarar för det sammantagna vårdplatsläget

Försäkringskassan information om sjukpenning, VAB och smittbärarpenning.

 

Näringslivsenheten Södertälje Kommun

naringsliv@sodertalje.se