Nyheter

Företagsklimatet blir bättre

2016-04-12

Företagen i Södertälje är alltmer nöjda med kommunens bemötande. Det visar NKI, nöjd-kund-index som mäts varje år.

Varje år mäts ett nöjd-kund-index (NKI) där företag som varit i kontakt med kommunen får svara på hur man upplevt kommunens service och bemötande i deras ärende. Södertälje har från 2014 till 2015 ökat från 62 till 68, dvs. sex enheter på en 100-gradig skala och visar därmed upp det högsta värdet sedan mätningarna startade 2012.

Undersökningen görs på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting och Stockholm Business Alliance (SBA).

– Hela samhället tjänar på ett starkt näringsliv och kommunen har självklart en viktig roll att bidra till ett starkt företagsklimat. Just nu satsar vi extra mycket på service och bemötande och ser NKI som ett bra verktyg för att se vad vi gör rätt och vad vi behöver lägga lite extra krut på, säger Karin Voltaire, näringslivschef i Södertälje kommun.

Resultatet bygger på en enkät som skickats ut till företagare som haft kontakt med Södertälje kommun under det senaste året inom områdena brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd.

Sex serviceområden mäts: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. Samtliga serviceområden går framåt i mätningen. Mest nöjda är företagen med kommunens bemötande och rättssäkerhet.

– Det är verkligen roligt att se att de satsningar som vi genomfört får genomslag. Nu gäller det att fortsätta på samma spår, säger kommunstyrelsens ordförande Boel Godner (S).