2016


Elhybridbuss med trådlös laddning invigd

2016-12-07: Pressmeddelande: Nu är Nordens första elhybridlinje med trådlös hållplatsladdning invigd i Södertälje. Ett unikt samarbete mellan Scania, SL, Vattenfall, Södertälje kommun och KTH har resulterat i en nyutvecklad stadsbuss som ska trafikera linje 755 under ett år. Projektet delfinansieras av Energimyndigheten och målet är att utveckla en tyst och hållbar kollektivtrafik. Läs mer >


Halvering av utsläpp resultatet av samordnad varudistribution på Södertörn

2016-12-06: Koldioxidrelaterade utsläpp har halverats sedan starten av projektet Samordnad varudistribution på Södertörn 2015. Förutom den direkta miljövinsten syftar även projektet till ökad trafiksäkerhet vid skolor och förskolor. Läs mer >


Kyrkor tilldelas årets 5i12-pris

2016-12-05: Vinnare av 5i12-priset 2016 är Pingstkyrkan, Svenska kyrkan, Missionskyrkan och Frälsningsarmén i Södertälje! Stort grattis och tack för ert arbete! Läs mer >


Helena Gomér ny bibliotekschef i Södertälje

2016-11-30: Nu är det klart, Södertäljes nya bibliotekschef heter Helena Gomér. Hon kommer närmast ifrån Kulturhuset stadsteatern där hon de senaste åren har varit chef för de tre profilbiblioteken för barn och ungdom: Rum för barn, Tio tretton och Lava bibliotek & verkstad. Läs mer >


Spelutveckling - ny inriktning på Wendela Hebbegymnasiet

2016-11-28: Wendela Hebbegymnasiet startar en spelutvecklingsprofil på estetiska programmet, inriktning estetik och media, nästa höst. Läs mer >


Sommarlovssatsningen en framgång för Södertälje

2016-11-24: Kommunens särskilda satsning på sommarlovsaktiviteter visar på ett mycket lyckat utfall både vad det gäller aktivitetsnivå, kreativitet och innehåll. Den har nått ut brett till Södertäljes barn och unga. Läs mer >


Största bygglovet på 40 år: klart för över 400 nya hyresrätter i stadskärnan

2016-11-22: Idag har stadsbyggnadsnämnden fattat beslut om att bevilja bygglov för 441 nya lägenheter i direkt anslutning till det nya högskoleområdet Södertälje Science Park. Nu tas nästa stora steg i utbyggnaden av nya bostäder i den norra delen av stadskärnan. Läs mer >


Soldalaskolan byggs ut

2016-11-22: Våren 2018 kommer högstadieeleverna på Soldalaskolan att kunna öppna portarna till sin nya skolbyggnad för första gången. Då har Telge fastigheter byggt färdigt den del av skolan som ska inhysa 240 elever i årskurs 7–9. Läs mer >


Södertälje kommun tilldelas 26 miljoner i byggbonus

2016-11-22: I dag meddelade Boverket att 111 kommuner beviljats den byggbonus på 1,85 miljarder kronor som regeringen fattade beslut om i april 2016. Södertälje kommun har tilldelats 26 877 171 kronor för startbesked på 300 bostäder. Läs mer >


Södertälje kommun arbetar framgångsrikt med nyanlända elever

2016-11-22: Södertäljes arbete med nyanlända elever har gett resultat. Hela 46 procent av alla nyanlända elever i nian blev godkända till ett nationellt program på gymnasiet förra läsåret, vilket ska jämföras med 31 procent i landet. Läs mer >