2016

Demokratimingel på Södertäljebyrån

2016-12-20

Den 15 december samlades ett 40-tal gäster på Södertäljebyrån för att få höra mer om kommunens demokratiarbete samt lämna förslag på hur vi ökar möjligheten till inflytande och delaktighet. Det var kommunens demokratiberedning som tillsammans med Södertäljebyrån bjöd in kommuninvånarna till en första av flera planerade dialoger under det kommande året.