2016

Första spadtaget för 54 nya vård och omsorgslägenheter i Södertälje

2016-12-07

Idag sattes spaden i marken för kommunens nästa vård- och omsorgsboende i Björkmossen, Södertälje. De nya lägenheterna är ett led i äldreomsorgens strävan att äldre ska kunna bo kvar i sin hemkommun.

Kommunen växer och ser ett ökat behov av boenden för äldre och personer med funktionsnedsättning. Att kunna bo kvar i sin hemkommun kan kännas som en trygghet. Det är även bra för bra för den enskilde brukarens anhöriga, som får kortare väg att åka.

Lägenheterna är belägna i Björkmossen, i den norra delen av Södertälje, en del av kommunen som tidigare inte haft ett vård- och omsorgsboende. Goda kommunikationer finns i anslutning till boendet.

Äldreomsorgens mål är att äldre genom stödinsatser ska kunna fortsätta leva ett självständigt liv och känna välbefinnande så långt det är möjligt. I planeringen av det nya boendet i Björkmossen har personal från andra vård- och omsorgsboenden i kommunen varit delaktiga. De har utgått från brukarnas behov, både idag och i ett långsiktigt perspektiv.

De nya vård- och omsorgsplatserna består av 54 separata lägenheter med gemensamma utrymmen som allrum och matsal. De boende har tillgång till vårdpersonal dygnet runt.

De nya lägenheterna beräknas stå klara för att ta emot nya boende under försommaren 2018. Telge Fastigheter är byggherre på uppdrag av social- och omsorgskontoret. AQ Arkitekter har ritat fastigheten.