2016

Halvering av utsläpp resultatet av samordnad varudistribution på Södertörn

2016-12-06

Koldioxidrelaterade utsläpp har halverats sedan starten av projektet Samordnad varudistribution på Södertörn 2015. Förutom den direkta miljövinsten syftar även projektet till ökad trafiksäkerhet vid skolor och förskolor.

Sedan september 2015 arbetar samtliga Södertörnskommuner med att samordna sin varudistribution.

– En stor enighet råder i att det krävs ett agerande för att uppnå ett hållbart samhälle och där har Södertörn genom samordnad varudistribution tagit ett regionalt ansvar i klimatfrågan säger Jenny Bejker, senior projektledare för samordnad varudistribution på Södertörn.

De halverade koloxidutsläppen för varutransporter är resultatet av att Södertörns kommuner har upphandlat en distributör som enbart kör på förnyelsebara drivmedel. Samordningen pekar även mot en ökad trafiksäkerhet kring kommunernas skolor och förskolor genom att sex gånger färre lastbilar än tidigare nu levererar till verksamheterna.

– Det här visar att samverkan mellan kommunerna ger tydliga och positiva resultat, säger Maria Dahl Torgerson, kommunikationschef på Södertälje kommun.

Södertörnskommunerna kommer att tillsammans med Länsstyrelsen göra en utvärdering av samtliga miljömål, t.ex. minskat antal körda mil, minskade partikelutsläpp och mindre buller.

Södertörnskommunerna består av Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö.

FAKTA

En vanlig månad på Södertörn distribueras 1 126 400 kg livsmedel, fördelat på 375 rutter och ca 3800 stopp och 10 400 order.

Samlastningen sker i från en distributionscentral, Widrikssons Åkeri AB.

Distributionscentralen distribuerar godset med lastbilar som körs på RME, Biogas samt på Diesel Evolution, som reducerar CO2-utsläppen mellan 50-90 %.