2016

Nytt mentorskap ökar effektiviteten för lärare på Rosenborgsskolan

2016-12-16

Under höstterminen har Rosenborgsskolan anställt mentorer för att underlätta arbetet för lärare. Tre resurser har övertagit mentorskapet för elever och sköter också kontakten med föräldrarna. Kommunens riktlinjer för föräldrasamverkan är ett stöd i det arbetet.

— Syftet är att lärarna ska få bättre förutsättningar att verkligen fokusera på och utveckla undervisningen, säger Monica Sonde, verksamhetschef för grundskolan i Södertälje. Allt för att stärka undervisningens kvalitet ytterligare.

Det nya arbetssättet har inte inneburit ökade kostnader. Genom att avlasta lärarna från en del uppgifter har man i stället utökad deras undervisningstid något. Syftet med de tre nya tjänsterna är inte bara att avlasta lärarna, mentorerna finns tillgängliga för eleverna under skoldagen och för föräldrarna via telefon, e-post och sms.

— Skolans lärare är mycket nöjda med det här arbetssättet, säger Andreas Hallström, tf rektor på Rosenborgsskolan. Ingen vill återgå till det tidigare systemet. Men det återstår att utveckla arbetssättet.

Idén till projektet kom från skolans förra rektor, Malin Bergalw och skolan planerar att fortsätta med arbetet.

— Efter en termins verksamhet bedömer vi att personal som verkligen är intresserad av att följa upp eleven socialt får jobba med detta fullt ut. Den utvärdering vi gjort visar på att vi behöver vässa och slipa på ett tätare samarbete mellan lärare och mentor, men i huvudsak vill ingen återgå till tidigare arbetssätt, säger Andreas Hallström.

Kommunens riktlinjer för föräldrasamverkan, hur kan de kopplas till detta projekt?

— All typ av samverkan är viktig för skolan och det gäller att man tar ansvar på sin planhalva, föräldrar behöver ta framför allt ett fostransansvar och skolan ett kunskapsansvar, när detta samspelar gynnar det eleven på alla sätt, säger Andreas Hallström.