2016

Södertälje kommun tilldelas 26 miljoner i byggbonus

2016-11-22

I dag meddelade Boverket att 111 kommuner beviljats den byggbonus på 1,85 miljarder kronor som regeringen fattade beslut om i april 2016. Södertälje kommun har tilldelats 26 877 171 kronor för startbesked på 300 bostäder.

– Jag är oerhört glad för dagens besked, säger Håkan Buller (S), ordförande i stadsbyggnadsnämnden. De ökade resurserna bidrar till att vi nu kan höja takten ytterligare på vårt arbete med planering för ett kraftigt ökande bostadsbyggande och för utvecklingen av en attraktiv stad. Det är ett kvitto på att vi är på rätt väg, och tillsammans med de förstärkningar som görs i budget för 2017 är det den största kraftsamlingen i modern tid på stadsutveckling och bostadsbyggande.