2016

Soldalaskolan byggs ut

2016-11-22

Våren 2018 kommer högstadieeleverna på Soldalaskolan att kunna öppna portarna till sin nya skolbyggnad för första gången. Då har Telge fastigheter byggt färdigt den del av skolan som ska inhysa 240 elever i årskurs 7–9.

Soldalaskolan är en F–9-skola med verksamheten delad på flera skolbyggnader. Nu bygger man alltså till för att Soldalaskolan ska kunna rymma alla sina elever inom en och samma byggnad.