2017


Språkutvecklande arbetssätt skapar rätt förutsättningar för barn i förskolan

2017-05-18: Ett stort antal barn som är inskrivna i dagens förskola talar ett annat modersmål än svenska. Detta innebär att barn redan i förskolan har olika villkor för lärande. Södertälje kommuns utbildningsinsats ”Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt” inom förskolan ska öka chefers och pedagogers kompetens, både i teori och praktik. Läs mer >


Hovsjö Forum – ny satsning för att öka demokratin i stadsdelen

2017-05-18: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har beviljat Assyriska föreningen i samverkan med Södertälje kommun och flera företrädare för civilsamhället 735 000 kronor. Pengarna ska användas för att starta Hovsjö Forum, ett projekt för demokratiutveckling. Läs mer >


Två barn som kramas
Nu är vi 94 983 Södertäljebor

2017-05-12: Ny statistik från Statistiska Centralbyrån visar att vi blev 352 södertäljebor fler under årets första kvartal och att folkmängden uppgick till 94 983 personer den 31 mars. Folkökningen berodde både på att fler barn föddes än personer som avled och att fler flyttade till än från Södertälje kommun. Läs mer >


Information om åtgärder i avloppsreningsverken för Hölö och Mölnbo

2017-05-11: Telge nät har sedan i höstas provtagit vattnet i Skillebyån och Mölnboån för att bevaka höjda bakteriehalter. Nu är det kartlagt i vilken omfattning det sker utsläpp av bakterier från reningsverken och hur bakteriehalterna avklingar nedströms. Med anledning av det planerar nu Telge Nät för ytterligare reningssteg. Läs mer >


Boel Godner medverkar i Södertäljes första prideparad den 20 maj

2017-05-10: RFSL har valt att förlägga sitt förtroenderåd i Södertälje den 19–21 maj. Och den 20 maj ordnas Södertäljes första prideparad någonsin. Boel Godner, kommunstyrelsens ordförande, kommer att tala. Läs mer >


Första spadtaget för etapp 1 i kvarteret Sländan

2017-05-09: Under pompa och ståt klippte Boel Godner, kommunstyrelsens ordförande, och Magnolias vd Fredrik Lidjan bandet för de 442 hyreslägenheterna som ska byggas i norra delen av stadskärnan. Läs mer >


Samråd för området kring Östertälje station, 30 mars till 26 maj

2017-05-09: Syftet med programmet är att belysa olika sätt att utveckla området med bostäder och verksamheter samt att skapa en god livsmiljö. Området består av Östertälje, Viksängen, villabebyggelsen i Rosenlund, Fornhöjden, Glasberga samt verksamhetsområdena Igelstaverket och Gärtuna. Läs mer >


Information till föräldrar som har barn i ”moppeåldern”

2017-05-09: Nu när våren börjar närma sig finns det många ungdomar som längtar efter att komma ut och köra moped, MC, cross, fyrhjuling eller EPA-traktor. Kanske har ditt barn just uppnått rätt ålder för att få köra moped och är ute på vägarna ensam för första gången. Läs mer >


Södertälje är länets främsta industrikommun

2017-05-03: Länsstyrelsen har kartlagt industrisektorns förutsättningar och visar i en ny rapport, att Stockholms län i många avseenden är landets industriella centrum. Läs mer >


Bevattningsförbud i Södertälje och Nykvarns kommuner

2017-05-02: Nivån på grundvatten sjunker och är nu kritiskt låg. Därför införs bevattningsförbud i Södertälje och Nykvarns kommuner från och med 2 maj 2017 tills vidare. Förbudet gäller alla med kommunalt vatten, även näringsliv och föreningar. Läs mer >