2017


Medborgardagen 2017 tackar för i år!

2017-10-16: Medborgardagen 2017 riktar ett stort tack till alla er som var med bidrog till en mycket lyckad dag. Vi riktar oss till alla er som arbetat inför och under dagen, och självklart till er som kom. Totalt räknade vi till 2970 besökare. Se bilder. Läs mer >


Tälje skog och ungdom tilldelades 2017 års Tillgänglighetsutmärkelse

2017-10-14: Kommunala handikapprådets Tillgänglighetsutmärkelse 2017 tilldelas Tälje skog och ungdom. Det tillkännagav kommunstyrelsens ordförande Boel Godner på Medborgardagen i Södertälje tidigare idag. Läs mer >


Uppstartsfasen inledd för nya Viksbergsskolan

2017-10-13: Utvecklingen av den nya Viksbergsskolan tar ytterligare ett stort kliv framåt. Den 1 december börjar skolans nya rektor Jan Lindgren sin tjänst. Nu inleds en fas med verksamhetsplanering och under våren rekryteras lärare och skolpersonal. Läs mer >


Effektivare myndighetsutövning skapar underskott

2017-10-12: Alla som har hemtjänst i Södertälje kommun ska få den hjälp och stöd de behöver och har rätt till. Kommunens uppgift är att säkerställa att de får det, oberoende om hen valt någon av de hemtjänstföretag kommunen upphandlat eller får sin hemtjänst utförd av kommunen. Läs mer >


Nominera till hållbarhetspriset

2017-10-12: Känner du en person, förening eller ett företag i Södertälje som arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor? Nominera din kandidat – senast den 15 oktober. Läs mer >


Är du arbetsgivare och vill göra en insats för ungdomar i Södertälje kommun?

2017-10-10: Vill du ge en ung person en praktikplats och därigenom skapa en meningsfull sysselsättning och motivation till fortsatta studier eller framtida yrkesval? Kontakta oss på Ung i Tälje – KAA. Läs mer >


Demokratifokus på årets medborgardag

2017-10-09: På lördag den 14 oktober äger årets medborgardag rum i Södertälje. I år är det extra fokus på demokratifrågor. Syftet är att skapa intresse för hur viktigt det är att vara en del av demokratin och att öka allas upplevelse av att kunna påverka. Läs mer >


Ny e-tjänst för byte av skola

2017-10-09: Nu finns en e-tjänst för byte av kommunal skola. Läs mer >


AstraZeneca genomför krisövning 9-12 oktober

2017-10-09: AstraZeneca kommer att genomföra en krisövning på anläggningen i Snäckviken under dagtid perioden 9-12 oktober 2017. Ambulans, polis och brandkår kommer att vara på plats. Övningen kommer inte att störa omkringliggande verksamhet eller grannar. Läs mer >


Välbesökt äldredag

2017-10-06: Guldkant på tillvaron var temat när kommunala pensionärsrådets arrangerade en dag för äldre i Södertälje stadshus. Nyfikna seniorer lyssnade bland annat på stadsdirektör Rickard Sundbom som berättade om dagens och morgondagens äldreomsorg i Södertälje, lyssnade på musik och föreläsningar samt minglade tillsammans med seniorer från hela Södertälje. Läs mer >