2017


Nytt centrum ska ge Södertälje bättre kompetensförsörjning på skolsidan

2017-10-06: Södertälje kommun ansluter sig till samverkansprojektet Centrum för professionsutveckling. Målet är att höja kvaliteten på lärarutbildningen men också att hitta en modell för hur kommuner och högskolor kan samarbeta för att höja kompetensen hos medarbetare. Läs mer >


Bygg, tyck, tävla och umgås!

2017-10-04: Området norr om turingelunden kommer i framtiden att vara en del av stadskärnan. På fredag kan du se idéförslag på hur det kan se ut, gå en liten vandring i området, vara med på en Instagramtävling och grilla korv med oss. På plats i Turingelunden finns 170 pallar - hjälp oss bygga något kul med dem! Läs mer >


Trenden håller i sig - kommunens sjuktal fortsätter sjunka

2017-10-04: Södertälje kommuns trend med sjunkande sjuktal fortsätter hålla i sig. Delårsbokslutet visar att kommunen sedan 2016 sänkt sjuktalen från 8,2% till 6,9%. Den totala minskningen av sjukfrånvaron beror framförallt på en minskning av långtidssjukskrivna. Läs mer >


Digital gymnasiekatalog visar alla gymnasieskolor i Södertälje

2017-10-04: Nu finns en digital katalog med information om Södertäljes tolv gymnasieskolor – fem kommunala och sju fristående. Läs mer >


Föreningar och idéburen sektor – anmälan

2017-10-02: Södertälje kommun arbetar för att utveckla en förbättrad samverkan med idéburen sektor. Vi bjuder nu in till träff med processledaren Marlene Wåhlstedt, välkomna den 12/10. Det är också dags för anmälan till workshop. Anmäl dig till något av följande datum: den 25/10 eller 30/10. Läs mer >


Trafikljus i Turingekorset fortfarande ur funktion

2017-09-29: Idag kördes ytterligare en signalstolpe ner i korsningen Turingegatan Oxbacksleden. Läs mer >


Extramiljoner för en jämlik skola i Södertälje

2017-09-29: Södertälje kommun har tilldelats ett statsbidrag om 7,2 miljoner kronor för läsåret 2017-18. Pengarna ska användas för att öka elevers behörighet till nationella program på gymnasiet. Läs mer >


Informationsbladet oktober

2017-09-29: Den här helgen delas kommunens informationsblad ut till alla Södertäljebor. Du får blandade tips på föreläsningar, konstutställningar, utflyktsmål och aktiviteter för seniorer och unga. Trevlig läsning! Läs mer >


Nytt stort steg för upp till 700 nya bostäder i Södertälje

2017-09-29: Fyra aktörer har valts ut av Södertälje kommun för att delta i arbetet med att utveckla området ”Daldockan” i Saltskog/Mariekälla. Idag fattade kommunstyrelsen beslut om ett för-markanvisningsavtal för området, med potential på upp till 700 nya bostäder. Läs mer >


Utbildning och framtid diskuterades när stadsdirektören träffade elever

2017-09-27: Under kickoffen för skolan på Södertälje Science park fick stadsdirektören Rickard Sundbom tillfälle att prata utbildning och framtid med Elias Elio och Mikhael Behno som går sista året på sambeteendeprogrammet på Täljegymnasiet. Läs mer >