2017

Utökad trafikövervakning för ökad trygghet

2017-11-27

Nu utökar Södertälje kommun insatserna när det gäller att öka tryggheten. Under hösten har bland annat nyanställda trafikinspektörer fått ett uppdrag att stärka trafikövervakningen och att öka den allmänna tillsynen i kommunen.

I årets medborgarlöfte från kommun och polis finns en lista över konkreta åtgärder med inriktning på trygghet i bostadsområden och centrum som ska genomföras. Inom kort kommer fler insatser att märkas av som ska öka tryggheten – en strategi för nedskräpning för ett rent, snyggt och tryggt Södertälje. Som ett led i det arbetet prövar Södertälje kommun ett helt nytt angreppssätt för att minska problemen med fordonsbränder och illegalt dumpat avfall.

De nya trafikinspektörerna tillhör trafikövervakningsgruppen i Södertälje. I uppdraget ingår trafikövervakning, att flytta fordon som är trasiga eller förstörda, och att vara tillhands för allmänheten i parkeringsfrågor. Det huvudsakliga uppdraget är trafikövervakning på kvällar och nätter, att öka den allmänna tillsynen och bevakningen i Södertälje, och att utföra särskilda bevakningsuppdrag vid särskilt brottsutsatta platser.

Ett viktigt mål för Södertälje kommun är att minska brottsligheten och öka tryggheten, något som sker i samverkan med polis och räddningstjänst. Polisen har det primära brottsbekämpande uppdraget, som handlar om att minska den faktiska utsattheten för brott. I detta arbete behöver polisen stöd från andra aktörer – inte minst från kommunen och räddningstjänsten.

Trafikinspektörernas arbete kommer att ske i nära samarbete med polisen och andra samverkansaktörer, och de kommer att delta i de myndighetsgemensamma samverkansforum som finns.