2018


Teater över generationsgränser har premiär den 12 april

2018-03-29: Kultur 365 sätter upp teaterföreställningen Kan du vissla Johanna? av Ulf Stark. Både äldre och yngre är välkomna till föreställningen, vars syfte är att bygga broar mellan generationer. Läs mer >


Ändrade öppettider under påskhelgen

2018-03-29: Under påskhelgen har några verksamheter ändrade öppettider. Läs mer >


Välkommen till en utbildningskväll om Grannsamverkan!

2018-03-28: Grannsamverkan är en effektiv metod för att förebygga brott och öka tryggheten bland de boende. Nu bjuder Södertälje, Nykvarn och Salems kommuner tillsammans med polisen in till ett utbildningstillfälle den 17 april. Mötet riktar sig både till personer som är intresserade av att starta upp Grannsamverkan i sitt bostadsområde, och till personer som redan är engagerade i Grannsamverkan. Läs mer >


Del av gång- och cykelväg tillfälligt avstängd

2018-03-28: Gång- och cykelvägen längs med kanalen, nedanför Värdsholmen, kommer att stängas av fram till midsommar. Läs mer >


Får du det du betalar för på restaurangen?

2018-03-27: Under två dagar i mars besökte livsmedelsinspektörer från 23 kommuner inom Stockholms län, samt Nyköping, 311 restauranger och kaféer på temat ”Får du det du betalar för?” Syftet var att kontrollera att dyra livsmedel inte bytts ut mot billigare eller att det som presenterades som svenskt, ekologiskt eller kravmärkt verkligen var det. 12 av 14 kontrollerade serveringar i Södertälje klarade sig utan anmärkningar. Läs mer >


Informationsbladet april 2018

2018-03-21: Håll koll på vad som händer i kommunen! I helgen, 24-25 mars, delas april månads informationsblad ut till hushållen i Södertälje. Läs mer >


Täljegymnasiet satsar på jämställdhet i våldsförebyggande syfte

2018-03-21: Kärlek börjar aldrig med bråk. Det är namnet på det utvecklingsprojekt som Juventas ungdomsjour genomför under läsåret 2017-2018 för Täljegymnasiet. Syftet är att arbeta förebyggande mot våld och att stärka skolornas arbete med jämställdhet. Läs mer >


Mål och budget

2018-03-20: Nu kan du läsa hur Södertälje kommun ska fördela skattepengar, intäkter och statsbidrag för perioden 2018-2020. Mål och budget finns att läsa som e-broschyr. På webbsidan finns en sammanfattning av budgetprocessen och vilka de åtta övergripande målen är som kommunens arbete styrs av. Så småningom kommer det vara möjligt att följa hur kommunen ligger till med måluppfyllelsen. Södertälje kommuns mål och budget fastställdes i slutet av 2017. Läs mer >


Nya spärrtider för Mälarbron från april

2018-03-20: Spärrtiderna för Mälarbron kommer att ändras den 3 april 2018. Läs mer >


Trafikverket tar tillbaka mark inför breddning av bangård

2018-03-19: En del av marken vid pendeltågsstationen Södertälje centrum kommer att ingå i den framtida upprustade bangården. Det innebär att Södertälje kommun inte kan ha kvar parkeringsplatser på den ytan. Läs mer >