2018


Föreningsbidrag för att uppmuntra till ökat valdeltagande

2018-02-07: Nu kan föreningar och studieförbund ansöka om bidrag för att ordna aktiviteter inför valet den 9 september 2018. Kommunen kommer särskilt att prioritera aktiviteter som riktas till ungdomar och invånare som tidigare inte röstat. Läs mer >


Trafikverket moderniserar pendeltågstationen Södertälje Centrum

2018-02-07: Stationen kommer att vara helt avstängd mellan 30 april och 20 augusti 2018. Ersättningstrafik sätts in mellan Södertälje Centrum och Östertälje station för dem som ska åka pendeltåg. Läs mer >


E4:an avstängd periodvis vid byte av gång- och cykelbro

2018-02-07: Arbetet med bytet av gång- och cykelbron över E4 vid Södertälje Syd har kommit igång. Trafiken på E4:an kommer under denna tid att påverkas nattetid. Trafiken kommer att ledas om under arbetet. Läs mer >


Information om skolskjuts från Samtrans

2018-02-05: Samtrans skriver på sin webbplats att man satt in extra resurser för att förbättra situationen för de elever som drabbats av problem med skolskjuts. Läs mer >


Världsutställning till Södertälje

2018-02-02: Den 1 mars invigs den turnerande världsutställningen Bordercrossing i Södertälje. Här får besökarna möjlighet att genom digital teknik utforska, experimentera och skapa i mötet med naturen. Utställningen innebär också en kompetensutveckling för pedagoger i kommunen. Läs mer >


Homan Gohari är ny samhällsbyggnadsdirektör på Södertälje kommun

2018-02-02: Homan Gohari är Södertälje kommuns nya samhällsbyggnadsdirektör. Det beslutades idag på kommunstyrelsens sammanträde. Läs mer >


Stefan Löfven besökte Södertälje idag

2018-01-31: Idag besökte statsminister Stefan Löfven Södertälje. Syftet med besöket var att diskutera polisens och kommunens insatser för att motverka den organiserade brottsligheten och öka tryggheten i kommunen. Efter mötet i Stadshuset träffade statsministern lokala företagare och entreprenörer i centrala Södertälje och talade om tryggheten i kommunen. Läs mer >


Södertälje Science Park invigt – nu börjar Science Week

2018-01-30: Tisdag den 30/1 invigde vi Södertälje Science Park och nya KTH Södertälje med 1 200 utbildningsplatser och forskartjänster. Invigningen var starten för scienceweek.se som kommer att pågå hela veckan. Se invigningen (film) och hör AstraZeneca och Scania berätta om vikten av en stark akademi och samarbete. Läs mer >


Boel Godner om invigningen av Södertälje Science Park

2018-01-29: Den 30 januari invigs ett unikt samarbete mellan det globala svenska näringslivet, akademin och Södertälje kommun. Södertälje Science Park slår upp sina portar för ett nytt branschöverskridande område inom utveckling, innovation och forskning – hållbar produktion. Detta markerar också nästa fas i Södertäljes hundraåriga, framgångsrika näringslivshistoria och utvecklingen av den norra delen av stadskärnan. Läs mer >


Information från Samtrans om skolskjuts i Södertälje

2018-01-26: För att underlätta kommunikationen med Samtrans om skolskjutsen har vi sammanställt kontaktvägar för hantering av klagomål och synpunkter samt av- och påbokning. För att snabbare kunna arbeta med förbättringar och åtgärder är det viktigt att alla synpunkter kommer in i Samtrans system. Läs mer >