2018


Frågor och svar om skolskjuts

2018-01-25: Här finns svaren på de allra vanligaste frågorna om skolskjuts. Läs mer >


Våldsutövare i fokus i kampanj mot våld i nära relationer

2018-01-25: Länsstyrelsen kampanj Välj att sluta riktar sig till den som utövar våld i en relation. Syftet att få våldsutövare att söka hjälp för sitt beteende. I Södertälje kommun kan våldsutövare få hjälp och stöd på mansmottagningen. Dit kan den som önskar hjälp att komma ifrån ett våldsamt beteende kan vända sig, Läs mer >


Missa inte Informationsbladet februari

2018-01-24: Helgen den 27-28 januari delas februariutgåvan ut. Men det går redan nu att läsa den digitalt. Läs mer >


Läget för skolskjutsen onsdag vecka 4

2018-01-24: Arbetet med att säkra skolskjutsen för kommunens elever går åt rätt håll. Men fortfarande finns det vissa problem med tider för upphämtning och att säkerställa att upphämtningsplatserna är trafiksäkra. Läs mer >


Sportlovsaktiviteter

2018-01-24: Sportlovet närmar sig, vecka nio, och här har vi samlat ett urval av olika aktiviteter. Animationsworkshop på Konsthallen, sportlovsaktiviteter på Hovsjö Bibliotek och Torekällbergets program. Det händer också en hel del på Tom Tits. Läs mer >


Boel Godner om framväxten av Södertälje Science Park

2018-01-24: Den 2 februari 2012 började bra. Vi hade fått in en artikel i DN om Södertäljes stora satsning på skolan och karriärvägar för lärare. Det skulle lägga grunden för ”det nya” Södertälje efter flera riktigt tuffa år. Samma dag hade jag ett möte inbokat med AstraZenecas ledning. Pang på rödbetan, innan jag ens satt mig ner kom beskedet. Läs mer >


Byte av gång- och cykelbro vid Södertälje Syd

2018-01-23: Från och med fredag den 2 februari till och med onsdagen den 21 februari kommer gång- och cykelvägsbron över E4 vid Södertälje Syd att vara avstängd. Den nuvarande bron ska bytas ut till en ny bro i stål. Trafiken på E4:an kommer under denna tid att påverkas nattetid. Läs mer >


Det här är 2018 års medborgarlöften

2018-01-22: Södertälje kommun och Södertälje lokalpolisområde har skrivit på årets medborgarlöften. Medborgarlöftena utgår från de medborgardialoger som kommunen och polisen genomförde under 2017. Läs mer >


Samtrans informerar om skolskjuts

2018-01-19: Samtrans går ut med information till vårdnadshavarna om skolskjuts via sms och hemsidan. Läs mer >


Läget för skolskjutsen fredag vecka 3

2018-01-19: Nya körslingor för skolskjuts börjar gälla på måndag den 22 januari. De är utarbetade gemensamt av kommunen och Samtrans. Läs mer >