2018

Läget för skolskjutsen fredag vecka 3

2018-01-19

Nya körslingor för skolskjuts börjar gälla på måndag den 22 januari. De är utarbetade gemensamt av kommunen och Samtrans.

Grundprincipen för arbetet har varit säkerhetsperspektivet och kommunens riktlinjer för skolskjuts. Körslingorna kommer kontinuerligt att utvärderas under våren.

Information till vårdnadshavarna kommer att skickas ut från skolorna, och för dem som inte får något meddelande gäller den nuvarande uppsamlingsplatsen. 

Från och med idag, fredag, kommer Samtrans att förbättra informationen vid förseningar. Det gör de genom att aktivera en sms-tjänst till föräldrar som har skolskjuts med personbil (OBS! Detta gäller alltså inte buss). 

Av säkerhetsskäl är det viktigt att barn som åker skolskjuts med buss åker med rätt tur.