2018

Södertälje kommun satsar på förbättrade arbetsvillkor inom äldreomsorgen

2018-02-09

Södertälje kommun gör under 2018 en särskild satsning på arbetsvillkoren inom äldreomsorgen. Syftet är att skapa varaktigt förbättrade arbetsvillkor för medarbetare och chefer. Satsningen består av åtta miljoner kronor årligen under fyra år.

Projektet kommer att pröva olika metoder för att arbeta med bemanning, schemaläggning och organisering av arbetet. Bland annat ska lokalt anpassade arbetstidsmodeller prövas som en lösning på den återkommande diskussionen om arbetstids- och schemaläggningsfrågor. Projektet kommer även att se över hur ledarskapet kan utvecklas. Vilket stöd behöver cheferna för att vara chef och hur många anställda är det rimligt att vara chef över?

Den 2 februari 2018 fattade kommunstyrelsen beslut om att tillsätta en styrgrupp för förbättrade arbetsvillkor inom äldreomsorgen, vars uppdrag sträcker sig till 2021. Behovet är stort av långsiktiga och strukturerade insatser för att förbättra arbetsvillkoren.

Styrgruppen är sammansatt av representanter från politiken, de fackliga organisationerna och förvaltningen. Utvecklingsarbetet kommer att ledas av två projektledare, tillsammans med chefer och medarbetare i verksamheterna.