Nyheter

Södertälje värd för europeisk konferens

2017-05-19

Den 22-24 maj besöker 40 stycken delegater från nio olika länder Södertälje för att delta i en konferens inom EU- projektet URBACT III. Projektet heter AGRI-URBAN och har som målsättning att stärka sysselsättningen inom de gröna näringarna.

Kommunstyrelsens ordförande Boel Godner öppnar konferensen följd av Stadsbyggnadsnämndens ordförande Håkan Buller (S) och Tekniska nämndens ordförande Emilia Pettersson (MP). Även Södertäljes kostchef Sara Jervfors samt projektledare Helena Nordlund medverkar för att berätta om Södertäljes erfarenheter.

De 10 partners som tillsammans med Södertälje bildar nätverket ska under projekttiden hitta inspiration av varandra. I projektet ingår även att alla medverkande skriver en lokal handlingsplan för hur de i framtiden ska arbeta med att möjliggöra för nya innovativa initiativ inom lokal odling.


Projektet pågår mellan juni 2016 och juni 2018.


De kommuner som medverkar i nätverket kommer från: Spanien, Italien, Belgien, Wales, Grekland, Lettland, Kroatien, Portugal och Frankrike.