Nyheter

Hur ska vi gemensamt möta framtidens behov av kompetent arbetskraft?

2024-01-30

Feriepraktiken i Södertälje söker praktikplatser. Hur kan ni bidra? Ta chansen att möta din framtida medarbetare och en möjlighet för er att visa upp er verksamhet genom att ge 17 och 18 åriga ungdomar i Södertälje en möjlighet att upptäcka sin framtid. Att hitta medarbetare med rätt kompetens idag är en utmaning för många arbetsgivare. Med ökad kunskap om möjliga framtidsvägar kan unga göra mer medvetna val och därmed underlätta för er vid rekrytering av nya medarbetare i framtiden.

Näringslivet i Södertälje, Telgebolagen och Södertälje kommun är viktiga spelare som aktivt bör medverka till att inspirera framtidens medarbetare till att göra väl underbyggda val inför fortsatt utbildning och yrkesinriktning. Vi behöver inspirera våra elever till att välja rätt yrke och få lärdom om vilka yrken som finns att välja på och introducera eleverna för bristyrken. Vi lever i en föränderlig värld där många nya yrken skapas snabbt, yrken försvinner och bristyrken ökar.

Verksamheten ska vara verksam i Södertälje kommun. Södertälje kommun står för ungdomarnas lön. 

Ungdomar som kan söka i år är födda 2006 och 2007.

Vi erbjuder tre veckor fördelat på tre perioder. Varje ungdom kan jobba upp till 90 timmar under sin feriepraktik.
Period 1: v. 25, 26, 27 (17 juni – 5 juli).
Period 2: v. 28, 29, 30 (8 juli – 26 juli).
Period 3: v. 31, 32, 33 (29 juli – 16 aug).

Vill du ta emot feriepraktikanter? Gå in här: Arbetsställe:

Företag (feriebas.se)


Senast den 15 februari vill vi ha din intresseanmälan

Har du några frågor? Skicka mejl till: feriepraktiken@skolasodertalje.se