Nyheter

Hur hållbarhet kan bidra till ökad lönsamhet

2021-04-15

Företagens samhällsansvar har på senare år gått från att ses som ett måste till att uppfattas som en möjlighet. 99 procent av Sveriges näringsliv består av små och medelstora företag med knappa resurser att avsätta för hållbarhetsarbete och därför behövs en enkel och kostnadseffektiv lösning.

Med oss i studion har vi representanter från Pure Act som kommer att berätta vad hållbarhet är, vad det innebär samt vilka krav och förväntningar som finns. De kommer även att berätta hur företag kan bygga ett strategiskt hållbarhetsarbete med en enkel, tids- och kostnadseffektiv metod.

Vi har även med oss Karin Medin, VD Söderenergi, Roger Baakki, VD N4 och Tove Winiger, chef för hållbarhet och kommunikation på FORIA. De kommer berätta hur de arbetar med hållbarhet och hur det bidrar till ökad lönsamhet.

När: Onsdagen den 28 april kl. 09:00-09:30 

Var: Följ hela livesändningen på facebook.com/naringslivsodertalje/live_videos

Klicka här för att komma till livesändningen