Nyheter

Kraftig ökning av nystartade företag

2017-03-01

Nyföretagarbarometerns kommunmätning visar att under 2016 startades det 630 nya företag i Södertälje. Det är 149 stycken fler företag än föregående år och en ökning med 31 procent.

Ökningen av antalet nya företag innebär att Södertälje klättrar från plats 98 under 2015 till plats 42 under föregående år, 2016, på Nyföretagarcentrums kommunranking.

– Näringslivet i Södertälje går som tåget. Vi befinner oss i Sveriges mest expansiva region samtidigt som Södertälje är en perfekt plats logistiskt med närhet till järnväg, vattenfarleder och två Europavägar, säger Aydin Aho, chef för kommunens enhet för näringsliv och projekt.

Snittet i Stockholms län låg under 2016 på 5,9 samt på 6,4 i genomsnitt i landet. Vilket innebär att Södertälje hade 5 gånger fler nystartade företag än både Stockholm och övriga Sverige. 

Varje år presenterar Nyföretagarcentrum Företagarbarometern där landets samtliga 290 kommuner är rankade efter antal nyregistrerade företag per 1000 invånare.

Nyföretagarbarometern är ett samarbete mellan Nyföretagarcentrum Sverige och Bolagsverket.

För mer information om mätningen besök: Nyföretagarcentrums hemsida