Nyheter

Minskning av konkurser i Södertälje

2016-09-19

Antalet konkurser fortsätter att minska i Södertälje. Under de första åtta månaderna sjönk konkurserna i Södertälje med 45 procent.

Södertälje går därmed mot den nationella trenden där antalet konkurser i stället ökat.

– Det är en mycket positiv utveckling i Södertälje, säger tf näringslivschef Aydin Aho. Under de första åtta månaderna 2016 har 77 stycken företag begärts i konkurs, jämfört med 141 stycken samma period i fjol.

– Vi jobbar kontinuerligt med att stärka kommunens näringsliv. Genom ett långsiktigt, starkt och hållbart näringsliv blir Södertälje en livaktig och levande mötesplats, och det nav i regionen som vi vill vara, säger Aydin Aho.