Nyheter

Nyhetsbrev nr 2 - 2021

2021-03-11

I september skrev jag att det är en dröm att få leda kommunens näringslivsarbete och att vi måste höja blicken med företagen i fokus.

 

Det blev starten på ett internt utvecklingsarbete för att bättre möta lokala näringslivets behov och förväntningar. Under hösten togs även beslut i kommunfullmäktige om en ny näringslivsstrategi vilket också kräver nya arbetssätt och insatser. I allt vi gör är en öppen dialog med företagare en viktig förutsättning. Inte minst utifrån att pandemin förändrat spelplan och förutsättningar radikalt för flera branscher och företag.

Tillsammans höjer vi blicken, tillsammans är vi starka för att göra Södertälje bättre.

Jonas Karlsson, Näringslivschef

Södertälje kommun, Näringslivsavdelningen

 

Läs hela Nyhetsbrevet här