Nyheter

Nyhetsbrev nr 4 - Aktuell coronainformation till Södertäljes näringsliv

2020-04-17

Södertäljes näringsliv fortsätter att påverkas av coronaviruset och man står inför dagliga utmaningar. Vi fortsätter att jobba med att kartlägga hur näringslivet mår och ge information och stöd. Hör gärna av er till oss vid frågor eller behov av annat stöd.Välkommen till vår andra digitala Frukostklubben

Torsdagen den 23 april klockan 9.00 livesänder vi återigen Frukostklubben digitalt för att skapa ytterligare ett forum där ni kan ta del av viktig information med anledning av den rådande situationen. Temat är Hur kan du som företagare hantera personalfrågor under coronakrisen? Vi kommer att gästas av representanter från både branschorganisationer samt tjänstepersoner från Södertälje kommun.

Följ hela livesändningen på facebook.com/naringslivsodertalje där ni också kan skicka in era frågor direkt under programmet. Har du redan frågor du vill få svar på? Maila oss på naringsliv@sodertalje.se så får ni svaret av våra gäster under livesändningen.


Matcha behoven med PratLust

PratLust är en webbtjänst som MatLust tagit fram för att förmedla kontakt företag emellan. Ambitionen är att företag ska kunna hitta nya vägar till uppdrag eller utbyte av tjänster för att klara sig igenom den kris som många just nu upplever. Det kan handla om arbetskraft, digitala tjänster, transporter, produkter eller något helt annat. Just nu finns till exempel möjlighet att få hjälp med att skapa en hemsida, helt kostnadsfritt.


Information till dig som hanterar livsmedel


Livsmedelsverket uppdaterar informationen när det kommer ny kunskap och nya rekommendationer kring hanteringen av livsmedel för matberedskap, konsumenter, företag och offentliga kök. På Södertälje kommuns hemsida under Miljö och hälsa finns även information till livsmedelsbutiker, restauranger och caféer.


Ny extern kompetensbank startad

En ny kompetensbank har öppnats där medborgare kan anmäla sig om de kan tänka sig att ställa upp som vikarier eller extrapersonal under kortare perioder. Den kompetens inom specifika arbetsområden som efterfrågas är; pedagogiskt arbete, kök, vård och omsorg, barnomsorg och fritidshem/gård, lokalvård, drift och service inom VA, el, fjärrvärme, stadsnät eller socialt arbete.


Tillväxtverket - regeringen utökar korttidspermittering till 80 procent

Den 2 april röstade riksdagen ja till regeringens förslag om ett system för korttidspermittering. Den nya lagen trädde i kraft den 7 april, men stödet kan godkännas retroaktivt från 16 mars. Den 14 april meddelade regeringen att man kommer förstärka systemet ytterligare så att arbetstiden kan minskas med upp till 80 procent.
Ansökan görs på webben och är tillgänglig dygnet runt. Telefonsupport för företagare finns tillgängliga på 08-681 92 98 mellan klockan 08:00-16:00. All information om korttidsarbete och hur man ansöker finns på Tillväxtverkets webbplats.


Tillfällig rabatt för fasta hyreskostnader i utsatta branscher

Regeringen har tagit fram ett förslag till förordning om rabatt för fasta hyreskostnader i utsatta branscher som ett sätt att mildra de ekonomiska konsekvenserna av virusutbrottet. Ansökningsförfarandet kommer att ske digitalt och informationen om hur du går tillväga läggs ut på Länsstyrelsernas webbplatser när förordningen är på plats.


Kontakta oss

Vi står i ständig dialog med lokala företagare för att hjälpa till på olika sätt genom att ge information, tips och råd. Ni kan nå oss på: Stödlinjen: 08-523 010 00 eller naringsliv@sodertalje.se

Facebook: ”Facebook-gruppen "Södertäljes företagare hjälper varandra” är en mötesplats där företagare hjälper varandra.


Vi samlar informationen för näringslivet

På vår webbsida samlar vi viktig information för det lokala näringslivet.

Södertälje kommun följer även händelseutvecklingen kring smittspridning av Coronaviruset och följer de rekommendationer som Region Stockholm och Folkhälsomyndigheten ger.

Du hittar all information på https://www.sodertalje.se/foretagande/foretagande/

Med vänlig hälsning

Näringslivsenheten
Södertälje Kommun
naringsliv@sodertalje.se