Nyheter

Punktmarkering Södertälje - fokus på företagsklimatet i Södertälje

2019-10-24

Punktmarkering i Södertälje – fokus på företagsklimatet i Södertälje. Aktiviteten Punktmakering i Södertälje arrangeras i morgon fredag av Svenskt Näringsliv och Södertälje Kommun tillsammans med Visita, Sveriges byggindustrier, Svensk Handel, Teknikföretagen, och Almega.


Mötet är en viktig del i arbetet under 2019 för Södertälje kommuns styrgrupp för näringslivsfrågor. Ledande politiker och tjänstemän från kommunen deltar på aktiviteten.

Upplägget med en s.k. Punktmarkering är att Svenskt Näringsliv bjuder med ledande lokalpolitiker och tjänstemän på sex parallella företagsbesök och efterföljande lunch för att belysa och diskutera det lokala företagsklimatet i Södertälje. Företagsbesöken kommer att fokusera på hur det är att driva företag i Södertälje. Vilka utmaningar har just denna företagare? Hur upplever företagaren kontakten med kommunen? Har företagaren förslag på hur dialog med och service från kommunen kan förbättras?