Nyheter

Se reprisen på vår programpunkt "Hållbarhet som konkurrensfördel för företag"

2023-02-06

Klimatomställningen utifrån de globala målen är en viktig del av vårt samhälle idag. Inte minst inom näringslivet där utvecklingen inom hållbart företagande går snabbt.

 

Hållbarhet som konkurrenskraft 

Programpunktens första del handlar om hur hållbarhetsarbete kan stärka konkurrenskraften och lönsamhet för företag i Sverige. Vi genomgår en historisk omställning där målet är att landet ska bli klimatneutralt till 2045 – samtidigt som vi skapar ett hållbart välfärdssamhälle som inspirerar andra länder att följa efter. På denna resa är det viktigt att hela samhället deltar. Se hur långt vi redan kommit, vilket arbete som nu utförs och vilka utmaningar och möjligheter som ligger framför oss.

Vikten av en klimatkompetent ledning inom företag och politiken

Den andra delen handlar om vikten av en klimatkompetent ledning inom företag och politiken. Småföretagare pekar ofta på brist på resurser i form av tid, ekonomi och kunskap som skäl att inte bedriva ett strukturerat och långsiktigt hållbarhetsarbete. Svante Forsberg styrelseordförande för StyrelseAkademien Sverige berättar om vikten av en klimatkompetent styrelse som omvärldsbevakar för att hitta och utveckla nya affärer och modeller. De diskuterar sedan med Telge Återvinning och TMR Production AB om hur de arbetar med hållbarhet och samverkar med andra för att minska sina klimatavtryck.

Vad finns det för stöd för företag som vill börja eller komma vidare med sitt hållbarhetsarbete

Den tredje delen handlar om vad det finns för stöd för företag som vill börja eller komma vidare med sitt hållbarhetsarbete. Hur kan cirkulär ekonomi hjälpa företagen i deras hållbarhetsarbete för att minska klimatpåverkan och hur kan det bli en del av affären? Hur ska företag komma igång med hållbarhetsarbete gällande energi och klimat? Och dessutom: vad finns det för finansiellt stöd att tillgå? Hör en paneldiskussion med CirEko, Energikontoret och Almi.

Medverkande

Per Lejoneke

Prioriterat AB och ordförande i Företagarna Nacka Värmdö
Moderator
 

Anna Gissler

Vd, Invest Stockholm
 

Jennie Albinsson

Näringspolitisk expert, miljö och klimat, Företagarna
 

Svante Forsberg

Ordförande, Styrelseakademien
 

Vesa Hiltula

VD, Telge Återvinning
 

Carl Lundqvist

Grundare, TMR
 

Annelie Blezell

Projektledare Cirkulära Affärssteg, Regionansvarig Stockholm
 

Mia Simm

Energikontoret Storsthlm
 

Mikael Pettersson

Rådgivare, Almi
 
 
Vid frågor kontakta Katarina Forsgårdh på Näringslivsavdelningen

Tel: 08-523 047 46  E-post: katarina.forsgardh@sodertalje.se