Nyheter

Tematräff- Samverkan 12 maj

2021-05-07

Nu tar vi nästa steg tillsammans med besöksnäringen! Välkommen till vår första tematräff där vi kommer att diskutera hur vi kan samverka på olika sätt. På besöksnäringsträffen var det flera som flaggade för att det fanns ett behov av att samarbeta med andra aktörer inom branschen.

 

- Hur kan vi få till fler samarbeten inom besöksnäringen?

- Vilka verktyg har vi redan som vi kan nyttja och hur ser behovet ut framöver för att besöksnäringen ska kunna samverka på bästa sätt? 

 

Alla inom besöksnäringen som har behov av samarbeten eller har idéer på hur samverkan skulle kunna gå till är varmt välkomna till denna träff. 

Tillsammans utvecklar vi Södertälje som besöksdestination.

 

När: Onsdag 12 maj kl. 9:30-11:00

Plats: Digitalt via Zoom, länk skickas ut dagen innan mötet.

För frågor kontakta Linda Färggren mail: linda.farggren@sodertalje.se eller telefon: 08-52306931.

För anmälan klicka här