Nyheter

INSTÄLLT - Välkommen till vår andra digitala Frukostklubben den 23 april

2020-04-21

-Hur kan du som företagare hantera personalfrågor under coronakrisen?

Den rådande situationen med Coronaviruset Covid-19 gör att vi får mycket frågor från vårt näringsliv i Södertälje kommun. Då vi uppmanas till social distansering har vi inte längre möjlighet att ordna våra ordinarie fysiska möten för vårt lokala näringsliv. Med anledning av det har vi hastigt producerat ett studioprogram som vi sänder live via sociala medier och även lägger upp i kommunens digitala kanaler i efterhand. Studioprogrammet är ytterligare ett sätt att kommunicera med näringslivet och få ut viktig information till våra företagare.

Torsdagen den 23 april klockan 9.00 livesänder vi återigen Frukostklubben digitalt och temat är ”Hur kan du som företagare hantera personalfrågor under coronakrisen?”. Vi kommer gästas av experter inom arbetsrätt och arbetsmiljö från organisationen Företagarna samt också experter från KPMG avseende statens stödåtgärder för att stödja företagare med anledning av Covid-19.

Följ hela livesändningen på facebook.com/naringslivsodertalje där ni också kan skicka in era frågor direkt under programmet. Har du redan frågor du vill få svar på? Maila oss på naringsliv@sodertalje.se så får ni svaret av våra gäster under livesändningen.