Nyheter

Växtkraft Södertörn

2021-02-02

Växtkraft Södertörn - stöd till kompetensutveckling för företag som påverkats av coronapandemin

Handeln, besöksnäringen och de kulturella och kreativa näringarna har drabbats hårt under coronapandemin. Restriktionerna har skapat nya levnadsmönster som kraftigt påverkat våra konsumtions-, fritids-, och nöjesvanor.
Därför bidrar nu Växtkraft Södertörn till att stärka ditt företags konkurrenskraft och ge anställda en starkare position på arbetsmarknaden. Projektet erbjuder kompetenskartläggning och behovsanpassad utbildning till både företagets ledning och anställda. För den som är osäker på sitt yrkesval i samband med en karriärväxling erbjuder Växtkraft Södertörn stöd via studie- och yrkesvägledare.
Växtkraft Södertörn, som finansieras av Europeiska Socialfonden, vänder sig till företag i Botkyrka, Haninge, Nykvarn, Nynäshamn, Södertälje och Tyresö kommun. Projektet har utvecklats i samverkan mellan Campus Nynäshamn och Näringslivsenheten i Nynäshamns kommun tillsammans med ett antal företag inom de sex kommunerna på Södertörn. Projektet är tidsbegränsat och pågår mellan den 1 september 2020 och december 2022.
Läs mer om Växtkraft Södertörn på: https://nynashamn.se/.../pag.../vaxtkraftsodertorn.2735.html