Folköl, tobak, e-cigaretter och receptfria läkemedel

Nya e-tjänster är nu lanserade för försäljning av folköl, tobak, e-cigaretter och receptfria läkemedel. Du kan till exempel ansöka om tobaksförsäljning, redovisa egenkontrollprogram och anmäla försäljning med mera.

Mer information om e-tjänster  finns på kommunens hemsida.

Vi på tillståndsenheten och kontaktcenter finns naturligtvis tillgängliga för frågor.

Kontaktuppgifter tillståndsenheten och kontaktcenter: 

Telefonnummer: 08 - 523 010 00

E-post: tillstandsenheten@sodertalje.se

 

Tobakslagen

Sedan den 1 juli 2019 gäller en ny tobakslag i Sverige. Den innehåller flera viktiga förändringar, till exempel är det förbjudet att röka på alla uteserveringar. Det är också förbjudet att röka vattenpipa, även vattenpipor som inte innehåller tobak. Även föreningslokaler omfattas av förbudet eftersom de räknas som allmän plats.

I rökfria miljöer är det förbjudet att:

 • Röka tobak
 • Röka örtprodukter
 • Använda elektroniska cigaretter, e-cigaretter
 • Använda njutningsmedel som motsvarar rökning men som inte innehåller tobak, exempelvis smaksatta stenar, vattenpipa
 • Inhalera tobak som förångats eller upphettats på annat sätt, vattenpipa

Ägarens ansvar

Det är ägaren till serveringen eller den som tillfälligt hyr verksamheten som ansvarar för att rökförbudet följs. Miljöförvaltningen gör inspektioner eftersom det är kommunen som ansvarar för tillsynen av rökförbudet. Om det visar sig att rökförbudet inte följs har kommunen rätt att kräva åtgärder från ägaren och i värsta fall kan ägaren bli skyldig att betala vite.

Så ansöker du

Ansök via e-tjänsten, se länken till höger på denna sida. Till ansökan måste du bifoga ett egenkontrollprogram som krävs för att du ska få tillståndet.

Kommunen kommer att ta ut en avgift för tillståndet.

Prövning av ansökan

Kommunen gör en lämplighetsprövning av ekonomiska och personliga förhållanden och omständigheter i övrigt. Vi kommer även att behöva se hur du har finansierat din verksamhet. Kommunen kommer att begära in yttranden från Polisen, Skatteverket och Kronofogden för att utreda lämpligheten.

Vi kommer löpande att bedriva tillsyn för att säkerställa att du som tillståndshavare fortsatt uppfyller krav för att inneha tillstånd.

Har du frågor om de tobakslagen, kontakta tillstandsenheten@sodertalje.se

Vad måste jag göra för att få sälja tobak, e-cigaretter eller folköl?

Anmäl via e-tjänsten, se länk till höger på sidan.

Till anmälan ska du även skicka med ditt egenkontrollprogram. 

I egenkontrollprogrammet visar du att du följer lagen.

Vad måste jag göra för att få sälja receptfria läkemedel?

Du måste skicka Läkemedelsverket:

 • en anmälan
 • en kopia på ditt egenkontrollprogram.

I egenkontrollprogrammet visar du att du följer lagen.

Hur anmäler jag att jag vill sälja tobak, e-cigaretter och folköl?

Innan du börjar sälja tobak, e-cigaretter, folköl måste du göra anmäla till kommunen och det gör du via kommunens e-tjänst. 

Vi på tillståndsenheten och kontaktcenter finns naturligtvis tillgängliga för frågor.

Tillsammans med din anmälan ska du även bifoga ditt egenkontrollprogram. Läs mer under rubriken Egenkontroll för försäljning av folköl, e-cigaretter och läkemedel.

När måste jag göra en ändringsanmälan?

Du måste lämna in en ändringsanmälan om du byter kontaktuppgifter eller om din verksamhet byter adress och det gör du via e-tjänsten. 

Byter verksamheten ägare måste du avanmäla din försäljning som du gör via e-tjänsten, och den nya ägaren ska anmäla sin försäljning.

Vi på tillståndsenheten och kontaktcenter finns naturligtvis tillgängliga för frågor.

Hur anmäler jag att jag vill sälja receptfria läkemedel?

För att få sälja vissa receptfria läkemedel måste du först göra en anmälan till Läkemedelsverket.

Tillsammans med din anmälan ska du skicka in en kopia på ditt egenkontrollprogram. Läs mer under rubriken Egenkontroll för försäljning av folköl, tobak och läkemedel.

När måste jag göra en ändringsanmälan?

Du måste lämna in en ändringsanmälan om du byter kontaktuppgifter eller om din verksamhet byter adress.

Byter verksamheten ägare måste du avanmäla din försäljning, och den nya ägaren ska anmäla sin försäljning av receptfria läkemedel.

Läs mer under rubriken Att sälja receptfria läkemedel, på Läkemedelsverkets webbplats.

Du som ska sälja betalar en årlig avgift

Om du säljer tobak, folköl eller receptfria läkemedel måste kommunen kontrollera att du följer lagen. För den kontrollen betalar du en årlig avgift till kommunen.

Du kan läsa om hur mycket du ska betala under rubriken Kommunens taxor och avgifter. Du kan också ringa kontaktcenter och fråga.

Egenkontroll för försäljning av folköl, tobak, e-cigaretter och läkemedel

Innan du får börja sälja folköl, tobak, e-cigaretter eller receptfria läkemedel måste du ha ett egenkontrollprogram. Du kan läsa mer om vad egenkontroll är under rubriken Egenkontroll.

Egenkontroll för försäljning av tobak, e-cigaretter och folköl

Egenkontrollprogrammet ska bestå av skriftliga instruktioner som på ett tydligt sätt beskriver hur du ska hantera alkohol, tobak och e-cigaretter i din butik.

Varför måste jag ha ett egenkontrollprogram?

Syftet med ett egenkontrollprogram är att du ska visa att du följer lagen. Programmet ska fungera som ett stöd för din personal och leda till att alla i verksamheten hanterar alkohol och tobak på rätt sätt.

Hur ska jag veta vad det ska stå i mitt egenkontrollprogram

I egenkontrollprogrammet ska det stå hur all din personal ska göra när de säljer folköl och tobak. Det ska också stå att du som äger verksamheten har berättat för alla som jobbar hos dig vad det står i lagen.

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns mer information om vad egenkontrollprogrammet ska innehålla. Där kan du också hitta exempel på hur ett egenkontrollprogram för folköl och tobak kan se ut.

Folkhälsomyndigheten skriver också vad det står i lagen om hur du ska hantera folköl och tobak. Där står det:

 • vad du får göra, som till exempel att du får sälja till den som har fyllt 18 år.
 • vad du måste göra, som till exempel kontrollera att den som köper har fyllt 18 år.
 • vad du inte får göra, som till exempel sälja cigaretter styckvis.
Vem ska ha mitt egenkontrollprogram?

Egenkontrollprogrammet ska du förvara i verksamheten, alltså till exempel din butik eller kiosk. Innan du börjar sälja folköl eller tobak ska du skicka in en kopia på ditt egenkontrollprogram till kommunen tillsammans med din anmälan som görs i e-tjänsten. 

Egenkontroll för försäljning av receptfria läkemedel

Egenkontrollprogrammet ska bestå av skriftliga instruktioner som på ett tydligt sätt beskriver hur du ska hantera läkemedel i din butik. Du kan läsa mer om egenkontrollprogram för försäljning av receptfria läkemedel på Läkemedelsverkets webbplats.

Syftet med ett egenkontrollprogram är att du ska visa att du följer lagen. Programmet ska fungera som ett stöd för din personal och leda till att alla i verksamheten hanterar läkemedlen på rätt sätt.

I Läkemedelsverkets föreskrifter står det vad ditt egenkontrollprogram måste innehålla. 

Viktigt att veta om reglerna för tobaksförsäljning

Innan du får börja sälja tobak ska du ha anmält din försäljning. Läs mer under rubriken Hur anmäler jag att jag vill sälja folköl och tobak.

Det finns fler regler du måste följa, men det här är de viktigaste som du måste tänka på varje dag:

 • Du måste vara säker på att personen som köper tobak är minst 18 år.
 • Du får inte sälja tobak till någon som du tror kommer att langa, det vill säga lämna över tobaksvarorna till någon som inte har fyllt 18 år.
 • Reklam för tobak är förbjudet. Undantag är inne i affären vid tobaken där det får sitta en liten informationsskylt med till exempel pris.
 • Du får inte sälja cigaretter en i taget, alltså styckvis.
 • Tobaksvarorna som du säljer i din butik måste vara märkta på rätt sätt. Bland annat måste de vara märkta med en hälsovarning. Du kan läsa om hälsovarningar på Folkhälsomyndighetens webbplats.
Viktigt att veta om reglerna för försäljning av folköl

Innan du får börja sälja folköl ska du ha anmält din försäljning. Läs mer under rubriken Hur anmäler jag att jag vill sälja folköl och tobak.

Vad är folköl?

Folköl är öl med en alkoholhalt på 2,25–3,5 volymprocent alkohol.

Vem får sälja folköl enligt lagen?

Du som ska sälja folköl måste uppfylla de här kraven:

 • Du som äger verksamheten måste ha fyllt 20 år.
 • Din verksamhet ska vara anmäld hos kommunen för att hantera matvaror. Det betyder alltså att din butik eller restaurang ska vara registrerad som ett livsmedelsföretag av kommunens miljökontor. Läs mer om det under rubriken Livsmedelskontroll.
 • Du ska sälja ett varierat och omfattande utbud av matvaror eller maträtter.
 • Ska du servera folköl måste du även sälja flera sorters lagad mat.
Vad är det viktigt att tänka på när jag säljer folköl?

Det finns fler regler du måste följa, men det här är de viktigaste som du måste tänka på varje dag:

 • Du måste vara säker på att personen som köper folköl är minst 18 år.
 • Du får inte sälja folköl till någon som du tror kommer att langa, det vill säga lämna över folkölen till någon som inte har fyllt 18 år.
 • Om du inte är säker på att köparen är 18 år ska du begära legitimation. Har köparen inget giltigt id-kort får du inte sälja folköl till köparen.
 • Du får aldrig sälja eller lämna ut folköl till någon som är påverkad av alkohol eller något annat berusningsmedel.
Viktigt att veta om reglerna för försäljning av receptfria läkemedel

Innan du får börja sälja receptfria läkemedel ska du ha anmält din försäljning. Läs mer under rubriken Hur anmäler jag att jag vill sälja receptfria läkemedel.

Kommunen ska kontrollera att du följer Läkemedelsverkets regler. Det finns fler regler du måste följa, men det här är de viktigaste som du måste tänka på varje dag:

 • Du måste vara säker på att personen som köper läkemedel är minst 18 år.
 • Om du inte är säker på att köparen är 18 år ska du begära legitimation. Har köparen inget giltigt id-kort får du inte sälja läkemedel till köparen.
 • Du måste förvara läkemedlen inlåsta eller under ständig uppsikt, alltså så att personalen har kontroll över läkemedlen hela tiden.
 • Läkemedlen måste förvaras för sig själva, åtskilda från andra varor, och det ska finnas skyltar om att det är läkemedel.
 • Du får inte sälja nikotinläkemedel till någon som du tror kommer att langa, det vill säga lämna över läkemedlen till någon som inte har fyllt 18 år.
 • Du måste handla läkemedlen från en leverantör som har tillstånd för partihandel. Det är inte tillåtet att handla läkemedel på ett apotek eller i en butik och sedan sälja dem vidare.
 • Varje månad måste du rapportera till e-hälsomyndigheten hur mycket läkemedel du har sålt. Har du lägre omsättning kan det vara en gång per kvartal, men då ska du ha fått meddelande om det.

Vill du veta mer om vilka regler som gäller kan du läsa på Läkemedelsverkets webbplats.

På vilka sätt kan man legitimera sig i Sverige?

Den som vill köpa tobak, folköl eller receptfria läkemedel måste kunna bevisa att den har fyllt 18 år. Du kan läsa om vilka legitimationer som är godkända i Sverige på Polismyndighetens webbplats.

Sammanfattningsvis är pass samt svenska id-kort och körkort alltid godkända legitimationer.

Kommunen kan utföra kontrollköp

När du säljer tobak, folköl eller receptfria läkemedel ska kommunen kontrollera att du följer lagen. Det kan vi till exempel göra genom något som kallas kontrollköp.

Då anlitar vi någon som har fyllt 18 år men som ser ung ut och kontrollerar om hen får visa legitimation innan hen får köpa tobak, folköl eller receptfria läkemedel hos er.

Kommunen har också rätt att ställa andra krav som du och din verksamhet måste följa när det gäller försäljning av tobak och folköl. Läs mer om det på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Kommunen kontrollerar även att du följer reglerna för försäljning av receptfria läkemedel, och vi anmäler brott mot reglerna till Läkemedelsverket. På deras webbplats kan du läsa mer om kontrollerna.

 • Kontakt för denna sida
 • Tillståndsenheten För frågor om pågående ärenden, tillsyn och regler för tillstånd i specifika fall:
 • Nyköpingsvägen 26
  151 89 Södertälje
 • 08-523 010 00
 • tillstandsenheten@sodertalje.se