Riskklassning

Miljökontoret kommer använda en ny riskklassningsmodell, som påverkar antal livsmedelskontroller i varje verksamhet. Orsaken är nya regler från Livsmedelsverket. Det kan bli oftare eller mer sällan som vi kommer att göra kontroll i just din verksamhet. Alla livsmedelsföretag behöver därför lämna in nya uppgifter, så att vi kan klassa om din verksamhet under 2023.

När och hur går det till?
  • Klassningsmodellen börjar gälla från och med 1 januari 2024.
  • Du behöver inte göra något nu. Vi hör av oss när det är din tur att lämna uppgifter, för att klassa om verksamheten.
Förberedelser - innan du lämnar uppgifter
  • Har du en certifiering? Vissa standarder gör att verksamheten inte behöver lika många kontroller. Ta reda på vilka aktuella certifieringar du har för din verksamhet. Hos Livsmedelsverket kan du läsa mer om certifieringar.
  • Vi kommer också fråga om antal sysselsatta/årsarbetskrafter i verksamheten. Några verksamhetstyper kommer i stället att behöva uppge sin produktionsvolym (antal ton utgående mängd livsmedel per år).